Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

xonevictory · Hư Linh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
64 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Sự phát triển tính cách, tính tình của nhân vật chính ở truyện này là một điều đáng suy ngẫm Mỗi một nhân vật, dù chính diện hay phản diện đều khắc họa sâu sắc, rõ nét, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người đọc. Tác giả xây dựng tâm lý nhân vật chính khá hay, từ một tên thảo khấu - bố ý không mang chí lớn, không có dã tâm, rồi đến khi vào quan trường rồi làm Tây Lương Vương với tầm nhìn khác, xử sự khác, đắng đo khác và tàn nhẫn hơn..