Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

22

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Giang Hồ Dị Giới

Lâm Ngọc Tình

Cầm Tiên
Nhân Vật Phụ · Nữ

Chương 46.

Lệ Nhã

Lenal
Nhân Vật Phụ · Nữ

Chương 25.

Xích Yến Hàn

Bạch Ngọc Phiến Đế
Nhân Vật Phụ · Nữ

Chương 31