Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Giải Trí: Minh Tinh Đào Vong 365 Ngày (Dịch)

0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, lôi cuốn hấp dẫn ,đáng nhảy hố

Bịrađảoa · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

khá mới lạ

0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện đọc cx đk, ko đến nỗi nào