Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

5

Bình

31

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Già Thiên

Truyện có 1896 chương.
1
Quan Tài Lớn Bằng Đồng Thau Ở Trong Tinh Không
2
Tố Vấn
3
Kim Tích
4
Hoang Cổ Đồng Khắc (1)
5
Lý Tiểu Mạn
6
Phong Thiện Chi Địa(1)
7
Ngũ Sắcthổ Đàn (1)
8
Tinh Không Cổ Lộ(1)
9
Người Thứ Ba Mươi
10
Mặt Đất Bao La
11
Nguồn Sáng
12
Huỳnh Hoặc
13
Thiên Cung Di Chỉ
14
Đại Lôi Âm Tự
15
Bồ Đề
16
Như Thần Xuống Trần Gian
17
Sinh Tử
18
Đối Lập
19
Tử Thần Tái Hiện
20
Cá Sấu Chúa (1)
21
Huyết Tế
22
Đồng Quan Trấn Yêu
23
Trong Quan Tài
24
Hai Lựa Chọn Đối Lập
25
Thần Âm Như Chuông
26
Tinh Không Đồ Cổ Đại
27
Thái Cổ Cấm…
28
Trái Cây Thần Bí
29
Giận Dữ
30
A Miêu A Cẩu
31
Ném Vào Hang Hổ
32
“trong Nháy Mắt Hồng Nhan Đã Già”
33
Xuân Xanh Bạc Đầu (1)
34
Truyền Thuyết Về Hoàng
35
Cấu Trúc Của Thế Giới
36
Thái Cổ Thánh Thể
37
Linh Khư Động Thiên
38
Tu Luyện Là Gì?
39
Sinh Mệnh Chi Luân?
40
Đạo Kinh
41
Mở Khổ Hải
42
Ngã Cắm Đầu
43
Thần Văn
44
Mầm Tiên
45
Bách Thảo Dịch
46
Kim Sắc Khổ Hải
47
Khó Khăn
48
Cổ Kinh Không Thể Tồn Tại Ở Thế Gian
49
Tốt Xấu Lẫn Lộn
50
Ngọc Xà Lan
51
Một Ngày Dài Bằng Ba Thu
52
Sâu Không Thể Dò (1)
53
Hàn Trưởng Lão
54
Cổ Điện
55
Phần Mộ Yêu Đế
56
Động Tâm
57
Trang Giấy Màu Vàng
58
Kim Thư Trong Khổ Hải
59
Yêu Đế Chi Tâm
60
Bát Phương Vân Động
61
Nữ Tử Hoàn Mỹ
62
Mộ Yêu Đế Vỡ
63
Đạo Sĩ Bất Lương
64
Mưu Đoạt Yêu Tộc Chí Bảo
65
Khối Lục Đồng Thần Bí
66
Dương Mộ Và Âm Phần
67
Hoang Tháp Và Lục Đồng
68
Ô Kim Viên
69
Sát Cục Khởi Động
70
Rời Đi
71
Lưu Lại
72
Hi Vọng Trong Lòng
73
Dùng Bồ Đề Xem Đạo Kinh
74
Tứ Đại Cảnh Giới
75
Thân Thể Như Động Không Đáy
76
Nổi Giận Đùng Đùng
77
Cửu Châu Trọng Khí
78
Giải Quyết
79
Mô Khắc Đạo Văn
80
Đoạt Nguyên
81
Đoạt Nguyên (tiếp)
82
Khương Gia Thái Cổ Thế Gia
83
Ai Có Thể Kháng Cự?
84
Cường Thế
85
Nguy Cơ Đã Tới
86
Sinh Tử Hiểm Cảnh
87
Tương Phùng Lý Tiểu Mạn
88
Lãnh Đạm Đối Lập
89
Tử Dương Động Thiên
90
Người Ra Đi Đầu Không Ngoảnh Lại
91
Nhân Sinh Hà Xử Bất Tương Phùng
92
Vị Thuốc Chính
93
Luyện Người Thành Thuốc
94
Cổ Nhân Đã Nói Thì Không Bao Giờ Sai
95
Trời Quang Mây Tạnh
96
Nhân Sinh Đại Hận
97
Thăng Cấp Cảnh Giới Mệnh Tuyền
98
Nhất Khí Phá Vạn Pháp
99
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã (thượng)
100
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã (hạ)