Danh sách chương Già Thiên

Chương mới lên trước
Truyện có 1896 chương.
Quan Tài Lớn Bằng Đồng Thau Ở Trong Tinh Không
1
Tố Vấn
2
Kim Tích
3
Hoang Cổ Đồng Khắc (1)
4
Lý Tiểu Mạn
5
Phong Thiện Chi Địa(1)
6
Ngũ Sắcthổ Đàn (1)
7
Tinh Không Cổ Lộ(1)
8
Người Thứ Ba Mươi
9
Mặt Đất Bao La
10
Nguồn Sáng
11
Huỳnh Hoặc
12
Thiên Cung Di Chỉ
13
Đại Lôi Âm Tự
14
Bồ Đề
15
Như Thần Xuống Trần Gian
16
Sinh Tử
17
Đối Lập
18
Tử Thần Tái Hiện
19
Cá Sấu Chúa (1)
20
Huyết Tế
21
Đồng Quan Trấn Yêu
22
Trong Quan Tài
23
Hai Lựa Chọn Đối Lập
24
Thần Âm Như Chuông
25
Tinh Không Đồ Cổ Đại
26
Thái Cổ Cấm…
27
Trái Cây Thần Bí
28
Giận Dữ
29
A Miêu A Cẩu
30
Ném Vào Hang Hổ
31
“trong Nháy Mắt Hồng Nhan Đã Già”
32
Xuân Xanh Bạc Đầu (1)
33
Truyền Thuyết Về Hoàng
34
Cấu Trúc Của Thế Giới
35
Thái Cổ Thánh Thể
36
Linh Khư Động Thiên
37
Tu Luyện Là Gì?
38
Sinh Mệnh Chi Luân?
39
Đạo Kinh
40
Mở Khổ Hải
41
Ngã Cắm Đầu
42
Thần Văn
43
Mầm Tiên
44
Bách Thảo Dịch
45
Kim Sắc Khổ Hải
46
Khó Khăn
47
Cổ Kinh Không Thể Tồn Tại Ở Thế Gian
48
Tốt Xấu Lẫn Lộn
49
Ngọc Xà Lan
50
Một Ngày Dài Bằng Ba Thu
51
Sâu Không Thể Dò (1)
52
Hàn Trưởng Lão
53
Cổ Điện
54
Phần Mộ Yêu Đế
55
Động Tâm
56
Trang Giấy Màu Vàng
57
Kim Thư Trong Khổ Hải
58
Yêu Đế Chi Tâm
59
Bát Phương Vân Động
60
Nữ Tử Hoàn Mỹ
61
Mộ Yêu Đế Vỡ
62
Đạo Sĩ Bất Lương
63
Mưu Đoạt Yêu Tộc Chí Bảo
64
Khối Lục Đồng Thần Bí
65
Dương Mộ Và Âm Phần
66
Hoang Tháp Và Lục Đồng
67
Ô Kim Viên
68
Sát Cục Khởi Động
69
Rời Đi
70
Lưu Lại
71
Hi Vọng Trong Lòng
72
Dùng Bồ Đề Xem Đạo Kinh
73
Tứ Đại Cảnh Giới
74
Thân Thể Như Động Không Đáy
75
Nổi Giận Đùng Đùng
76
Cửu Châu Trọng Khí
77
Giải Quyết
78
Mô Khắc Đạo Văn
79
Đoạt Nguyên
80
Đoạt Nguyên (tiếp)
81
Khương Gia Thái Cổ Thế Gia
82
Ai Có Thể Kháng Cự?
83
Cường Thế
84
Nguy Cơ Đã Tới
85
Sinh Tử Hiểm Cảnh
86
Tương Phùng Lý Tiểu Mạn
87
Lãnh Đạm Đối Lập
88
Tử Dương Động Thiên
89
Người Ra Đi Đầu Không Ngoảnh Lại
90
Nhân Sinh Hà Xử Bất Tương Phùng
91
Vị Thuốc Chính
92
Luyện Người Thành Thuốc
93
Cổ Nhân Đã Nói Thì Không Bao Giờ Sai
94
Trời Quang Mây Tạnh
95
Nhân Sinh Đại Hận
96
Thăng Cấp Cảnh Giới Mệnh Tuyền
97
Nhất Khí Phá Vạn Pháp
98
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã (thượng)
99
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã (hạ)
100