Hình bìa

Dragon Ball Chi Siêu Vũ Trụ

Tác giả Ngôi Sao Xảo Lộ
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 820,501
Convert 100%
Cập nhật
233 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Một cái nam tử trở thành một người Xayda đi tới Dragon Ball thế giới, ở nơi này Thần Tiên đi đầy đất, cường giả nhiều như chó thế giới

Nhìn hắn như thế nào đem chật vật còn sống, như thế nào đánh bại từng cái từng cái cường địch

Fide, lão tử đánh ngã ngươi

Cell, lão tử đánh ngã ngươi

MaBư, lão tử đánh ngã ngươi

Thần hủy diệt, lão tử còn là muốn đánh ngã ngươi

Tương Tự Truyện Dragon Ball Chi Siêu Vũ Trụ