Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

38

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Dòng Máu Hiệp Sĩ (Bản Dịch)

Cuồng Dâm Thành Thần · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
50 Kim Phiếu
84 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Lt của ta đâu dh

không não tàn nhiều vợ
Koumine · Luyện Khí Tầng Một ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cầu bạo chương kèm code giảm giá

không não tàn nhiều vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi Koumine
killerhp12 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Các đh còn chờ đợi gì mà không nhảy hố nhỉ

không não tàn nhiều vợ viễn tưởng hậu cung tình tiết logic
Truyện tương tự đề xuất bởi killerhp12