Hình bìa

Đoạt Hồn Tuyệt Cung

Tác giả Trần Thanh Vân
Thể loại Kiếm Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 192,370
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
466 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Kiếm hiệp
Nguồn: Sưu tầm

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đoạt Hồn Tuyệt Cung