Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

36

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đế Hoàng Tôn

AnhHùng · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay mà ít người đọc quá, mọi người vào ủng hộ nào.