Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

44

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đế Hoàng Tôn

AnhHùng · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay mà ít người đọc quá, mọi người vào ủng hộ nào.