Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đấu La Chi Chư Thiên Thăng Cấp

Truyện có 335 chương.
1
Hô Hấp Hệ Thống (cầu Nguyệt Phiếu)
2
Hồn Lực Tăng Lên (cầu Nguyệt Phiếu)
3
Đánh Giết Hồn Sư (cầu Nguyệt Phiếu)
4
Đột Phá Vạn Năm Hồn Thú
5
Tiến Về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Bên Trong Vòng
6
Ngẫu Nhiên Gặp Hồn Thánh
7
Đào Thoát
8
Quân Tử Báo Thù, 10 Năm Quá Muộn
9
Đánh Giết
10
Đánh Giết Hồn Thánh
11
Tám Năm Về Sau
12
Biến Hóa
13
Sử Lai Khắc Học Viện
14
Chiến Bất Động Minh Vương
15
Chiến Bất Động Minh Vương (trung)
16
Chiến Bất Động Minh Vương (hạ)
17
100 Ngàn Năm Hồn Hoàn
18
Huyết Mạch Tăng Lên
19
Tiểu Vũ Đến
20
Khảo Hạch
21
Khảo Hạch (hạ)
22
Đường Hạo Đến (tăng Thêm)
23
Hạo Thiên Một Chùy
24
Thất Bảo Khách Đến Thăm
25
Tiến Về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
26
Cái Thế Long Xà
27
Cái Thế Long Xà (trung)
28
Cái Thế Long Xà (hạ)
29
Giảng Bài
30
Sâm Lâm Chi Vương - Thái Thản Cự Viên
31
Sâm Lâm Chi Vương - Thái Thản Cự Viên (trung)(tăng Thêm)
32
Sâm Lâm Chi Vương - Thái Thản Cự Viên (hạ)
33
Sâm Lâm Chi Vương - Thái Thản Cự Viên (cuối Cùng)
34
Về Sử Lai Khắc Học Viện (tăng Thêm)
35
Về Sử Lai Khắc Học Viện (trung)
36
Về Sử Lai Khắc Học Viện (hạ)
37
Trữ Phong Trí Đến
38
Trữ Phong Trí Đến (hạ)(cầu Nguyệt Phiếu, Cầu Đề Cử)
39
Chiến Kiếm Đấu La Trần Tâm (cầu Đề Cử)
40
Chiến Kiếm Đấu La Trần Tâm (trung)(cầu Đề Cử)
41
Nhân Kiếm Hợp Nhất ---- Thất Kiếm Liên Sát
42
Thực Lực Chân Thật (tăng Thêm, Cầu Đề Cử)
43
Lĩnh Ngộ Bản Nguyên (cầu Đề Cử)
44
Rời Đi Sử Lai Khắc Học Viện (cầu Đề Cử)
45
Cực Bắc Chi Địa (tăng Thêm, Cầu Phiếu)
46
Đưa Ngươi Một Ngôi Tượng Đá
47
Thái Thản Tuyết Ma Vương
48
Thái Thản Tuyết Ma Vương (hạ)(tăng Thêm, Cầu Phiếu Phiếu)
49
Thanh Mộc Long Thương
50
Tuyết Đế
51
Đế Kiếm, Băng Cực Vô Song (tăng Thêm)
52
Băng Đế (khen Thưởng Tăng Thêm)
53
Bản Nguyên Đột Phá (canh Thứ Hai)
54
Bế Quan Mấy Tháng (canh [3])
55
Cực Bắc Thành (canh [4])
56
Võ Hồn Điện Người Tới
57
Hồn Cốt
58
100 Ngàn Năm Hồn Cốt (tăng Thêm, Cầu Phiếu Con)
59
Cúc Đấu La Quỷ Đấu La
60
Cúc Đấu La Quỷ Đấu La (hạ)(canh Thứ Hai)
61
Lại Đến Hồn Cốt (canh [3])
62
Đầu Hồn Cốt (canh [4])
63
Võ Hồn Thành
64
Dạ Hội Bỉ Bỉ Đông
65
Hồn Cốt Đầy Đủ
66
Hồn Sư Giải Đấu Lớn Trận Chung Kết
67
Võ Hồn Điện Xuất Thủ
68
Lĩnh Vực Sơ Hiển
69
Lực Lượng Bạo Phát
70
Lực Lượng Bạo Phát (trung)
71
Lực Lượng Bạo Phát (hạ)
72
Thiên Đạo Lưu
73
Thiên Đạo Lưu (hạ)
74
Năm Năm Ước Hẹn
75
Năm Năm Về Sau
76
Lại Tụ Họp Sử Lai Khắc Học Viện
77
Xuất Phát Hải Thần Đảo
78
Đến Hải Thần Đảo
79
Hải Thần Khảo Hạch
80
Hải Thần Khảo Hạch (hạ)(canh [3])
81
Chiến Ba Tắc Tây
82
Chiến Ba Tắc Tây (trung)
83
Chiến Ba Tắc Tây (hạ)
84
Phúc Hải Nhất Kích
85
Cử Thế Vô Địch (cầu Phiếu Con)
86
Ở Tạm Hải Thần Đảo
87
Khảo Hạch Bắt Đầu
88
Rời Đi Hải Thần Đảo
89
Lại Về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
90
Gặp Lại Báo Huynh
91
Thiên Sứ Chi Thần
92
Trọng Kiếm Vô Phong
93
Thiên Sứ Thẩm Phán
94
Thiên Sứ Thẩm Phán (hạ)
95
Chư Thần Tề Tụ
96
Thành Thần
97
Thành Thần (hạ)
98
Thử Giới Vô Ngã
99
Bỉ Bỉ Đông Bỏ Mình
100
Phá Giới Mà Đi