Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

43

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

lha1012 · Luyện Khí Tầng Chín ·
40 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nội dung hay, tình tiêt ly kỳ, các đạo hữu cố lên.

HuyHải · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tiếc cho một bộ truyện hay nhưng lại quá ít người đọc