Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Chiều Mà Hoảng

Truyện có 306 chương.
1
Chương 1: Con mồi của Lang Vương 1
2
Chương 2: Con mồi của Lang Vương 2
3
Chương 3: Con mồi của Lang Vương (3)
4
Chương 4: Mẹ kế đánh người
5
Chương 5: Trở lại hang sói
6
Chương 6: Trở lại hang sói 2
7
Chương 7: Lang Vương tức giận
8
Chương 8: Bạch Tuyết ủy khuất 1
9
Chương 9: Bạch Tuyết ủy khuất 2
10
Chương 10: Người phụ nữ của Lãnh Dạ
11
Chương 11: Vừa mừng vừa lo?
12
Chương 12: Bạch Tuyết trái tim lạnh giá 1
13
Chương 13: Bạch Tuyết trái tim lạnh giá 2
14
Chương 14: Bạch Tuyết phản lại 1
15
Chương 15: Bạch Tuyết phản lại 2
16
Chương 16: “...”
17
Chương 17: “...”
18
Chương 18: Tranh đoạt con mồi
19
Chương 19: Kế mẫu ngoan độc
20
Chương 20: NÉN ĐAU ĐỂ SỐNG
21
Chương 21: LANG VƯƠNG ĐẾN
22
Chương 22: Truyền máu cho Bạch Tuyết
23
Chương 23: Kiếp trước giống như mộng
24
Chương 24: Gặp phải nguy hiểm
25
Chương 25: Lãnh Dạ chảy máu
26
Chương 26: Lãnh Dạ muốn giết người
27
Chương 27: Phiền toái
28
Chương 28: Mẹ kế nghi ngờ
29
Chương 29: Tai họa bất ngờ ập đến 1
30
Chương 30: Tai họa bất ngờ ập đến 2
31
Chương 31: Anh hùng cứu mỹ nhân 1
32
Chương 32: Anh hùng cứu mỹ nhân 2
33
Chương 33: Anh hùng cứu mỹ nhân 3
34
Chương 34: Bị người tính kế 1
35
Chương 35: Bị người tính kế 2
36
Chương 36: Nữ nhân của Lang Vương
37
Chương 37: Truyền thuyết mẫu đơn
38
Chương 38: Kim Đan
39
Chương 39: Chữa thương
40
Chương 40: Lòng tham không đáy
41
Chương 41: Xuất quỷ nhập thần
42
Chương 42: Đưa Bạch Tuyết đi học
43
Chương 43: Tâm mang ý xấu
44
Chương 44: Ám hại sau lưng1
45
Chương 45: Ám hại sau lưng 2
46
Chương 46: Giá cao của cái ác 1
47
Chương 47: Giá cao của cái ác 2
48
Chương 48: Sóng gió khi mang thai 1
49
Chương 49: Phong ba khi mang thai 2
50
Chương 50: Phong ba khi mang thai 3
51
Chương 51: Phong ba khi mang thai 4
52
Chương 52: Phong ba khi mang thai 5
53
Chương 53: Phong ba khi mang thai 6
54
Chương 54: Phong ba khi mang thai 7
55
Chương 55: Ngoài ý muốn thấy Lang Vương 1
56
Chương 56: Ngoài ý muốn thấy Lang Vương 2
57
Chương 57: Linh đồng đầu thai
58
Chương 58: Không giám nói thật
59
Chương 59: Nhân vật thần bí
60
Chương 60: Nhân vật thần bí 2
61
Chương 61: Hướng dẫn hôn
62
Chương 62: Hoài nghi Lang Vương
63
Chương 63: Tu luyện ngàn năm
64
Chương 64: Lang Vương rời đi 1
65
Chương 65: Lang Vương rời đi 2
66
Chương 66: Người thao túng phía sau 1
67
Chương 67: Người thao túng phía sau 2
68
Chương 68: Lần nữa lại bị bán 1
69
Chương 69: Lần nữa lại bị bán 2
70
Chương 70: Lần nữa lại bị bán 3
71
Chương 71: Lần nữa lại bị bán 4
72
Chương 72: Lại gặp Lang Vương 1
73
Chương 73: Lại gặp Lang Vương 2
74
Chương 74: Một ngàn tuổi
75
Chương 75: Một mực khăng khăng 1
76
Chương 76: Một mực khăng khăng 2
77
Chương 77: Bạch Tuyết chạy trốn
78
Chương 78: Vừa chạy chân trần vừa khóc
79
Chương 79: Tự cầu thêm phúc
80
Chương 80: Nhân vật nguy hiểm
81
Chương 81: Lang Vương nổi giận
82
Chương 82: Chuẩn bị đầu thai 1
83
Chương 83: Chuẩn bị đầu thai 2
84
Chương 84: Lang Vương cười
85
Chương 85: Ngàn năm có một
86
Chương 86: Giờ đầu thai 1
87
Chương 87: Giờ đầu thai 2
88
Chương 88: Đầu thai thành công 1
89
Chương 89: Đầu thai thành công 2
90
Chương 90: Bạch Lan hối hận
91
Chương 91: Lang Vương hẹp hòi
92
Chương 92: Nguy hiểm tiến tới gần
93
Chương 93: Yêu khí quấn thân
94
Chương 94: Sói con ra tay
95
Chương 95: Chảy máu mũi
96
Chương 96: Uống rượu
97
Chương 97: Giúp tôi ấm giường
98
Chương 98: Đau lòng cho sói mẹ
99
Chương 99: Không cho phép nghe lén
100
Chương 100: Lãnh Dạ biến thân