Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Côn Bằng Thôn Phệ Hệ Thống

Truyện có 664 chương.
1
Côn Bằng Hệ Thống
2
Đệ Tử Tinh Anh
3
Côn Bằng Cương Khí
4
Chọn Lựa Võ Học
5
Đại Kim Cương Chưởng
6
Tu Luyện Võ Học
7
Tu Luyện Thất
8
Không Ai Nợ Ai
9
Dẫn Phát Dị Động
10
Gặp Làm Khó Dễ
11
Liên Vân Sơn Mạch
12
Trứng Nát
13
Trong Huyệt Động Có Bảo Vật
14
Kim Cương Phục Ma
15
Ảnh Hồn Thảo
16
Trưởng Lão Chu Hành Thiên
17
Bán Dị Thú Thi Thể
18
Ép Mua Ép Bán
19
Giới Chỉ Về Ta
20
Mỗi Người Tự Tu Luyện
21
Bên Trên Quyết Tử Đài
22
Phục Yêu Quyển
23
Phá Quyển Phản Sát
24
Người Người Ăn Mừng
25
Tu Luyện Phục Yêu Quyển
26
Vân Hạc Lâu
27
Gặp Lại Trần Duệ
28
Thi Triển Phục Yêu Quyển
29
Dư Côn Khiêu Chiến Trạng
30
Tu Vi Ấn Ký
31
Thực Lực Tăng Nhiều
32
Ước Chiến Trần Phong
33
Lại Đến Quyết Tử Đài
34
Chiến Trần Phong
35
Tốc Chiến Kim Cương Hàng Long
36
Dương Danh
37
Ngủ Cái Hồi Lung Giác
38
Tinh Anh Võ Giả
39
Hóa Giải Can Qua
40
Tai Bay Vạ Gió
41
Ngưng Tụ Võ Hồn
42
Lại Tiếp Nhận Vụ
43
Luyện Hồn Cảnh Giới Trần Duệ
44
Phản Sát
45
Yêu Thú Giáng Lâm
46
Phi Vân Tông Tinh Anh
47
Xuất Thủ Cứu Người
48
Thanh Xà Lão Tổ
49
Thí Luyện Quảng Trường
50
Quay Về Phi Vân Tông
51
Rửa Sạch Hiềm Nghi
52
Nội Môn Thí Luyện Mở Ra
53
Thí Luyện Quá Khó Khăn
54
Điểm Cao Kỹ Xảo
55
Giận Đánh Chín Mươi Điểm
56
Siêu Việt Chín Mươi Bảy Phân
57
Dư Côn Thứ Nhất
58
Hai Vòng Thí Luyện
59
Người Quái Dị
60
Võ Học Chi Tranh
61
Phân Ra Thắng Bại
62
Vòng Thứ Hai Thứ Nhất
63
Trèo Lên Phi Vân Lâu
64
Phi Vân Lâu Bên Trên Có Cái Gì
65
Dư Côn Là Phế Vật
66
Không Chết Không Thôi
67
Bái Vào Nội Môn
68
Lão Hà Trưởng Lão
69
Hà Trưởng Lão Bản Sự
70
Dư Côn Cùng Chó Không Được Đi Vào
71
Ngưng Tụ Côn Bằng Võ Hồn
72
Các Ngươi Đều Là Đệ Đệ
73
Xem Thiên Chi Nhãn
74
Võ Hồn Chi Uy
75
Phi Vân Tông Chủ
76
Năm Đó Hà Đông Thanh
77
Khai Ích Thần Cung
78
Thần Văn Thuật
79
Nội Môn Thiên Quan
80
Thiên Quan Tế Đàn
81
Thiên Quan Hư Mất
82
Khó Có Thể Tin
83
Nói Ngươi Là Heo
84
Lão Tử Có Võ Hồn
85
Quay Về Ngoại Môn
86
Cố Nhân Gặp Nhau
87
Gặp Lại Tiểu Vương Gia
88
Tàng Bảo Đồ
89
Tầm Bảo
90
Binh Khí Cũng Có Thể Nuốt
91
Võ Học Biến Hóa
92
Tiến Giai Võ Hồn Chi Lực
93
Chấp Pháp Đại Điện
94
Thần Văn Phù Thạch
95
Đoạt Công Lao Không Tồn Tại
96
Tiến Về Thương Hội
97
Cùng Luyện Đan Sư Giao Dịch
98
Mệnh Danh Côn Bằng Lư
99
Linh Ngọc Bảng Hiệu
100
Treo Biển Hành Nghề Tử