Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cổ Tạo Đại Lục Kí Sự

Truyện có 55 chương.
1
Tỉ Năm Trước, Thế Giới Thụ Nhú 1 Mầm Non Từ Biển Hỗn Mang.
2
2 : Ngày Khai Thần
3
1 : Đứa Bé
4
1 : Đứa Bé
5
4 : Thần Hồn Biến Dị :
6
4.1 : Bàn Cổ Và Nữ Oa ( Phụ Chương)
7
5 : Khách Không Mời?
8
6 : Thiên Du Học Viện
9
Đăng Kí
10
8 : Đăng Kí (2)
11
9 : Ngày Đầu Tiên Đi Học:
12
Ngày Đầu Tiên Đi Học ( Phần 2 )
13
11 : Phân Chia Cảnh Giới :
14
Sơ Lược Khoa Huyễn Khí-nói Chuyện
15
12.1 : Rắn Và Mèo
16
13 : Thần Hồn Học Viện.
17
14 : Khảo Hạch (1)
18
15 : Khảo Hạch (2) :
19
16 : Khảo Hạch(3)
20
17 : Khảo Hạch (4) :
21
18 : Khảo Hạch (5):
22
Khảo Hạch (6)
23
20 : Khảo Hạch (cuối)
24
Long Nhân Thiếu Niên:
25
22 : Lựa Chọn Võ Kỹ :
26
Triệu Thiên Y Lão Sư:
27
24 : Loạn Đấu:
28
Loạn Đấu (2)
29
Vô Đề
30
Đấu Giá Hội(1)
31
Đấu Giá Hội (2)
32
Đấu Giá Hội (3) - Tẩy Cân Phạt Tủy
33
3 Tháng
34
Dung Nhập Thần Hồn (1)
35
Dung Nhập Thần Hồn (2)
36
33 : Nhân Hồn Ảo Cảnh :
37
Nhân Hồn- Ảo Cảnh (2)
38
Chấn Động Thập Phương:
39
Càn Khôn Dịch Chuyển Công
40
Đấu Tập
41
Học Viên Khảo Hạch (1)
42
Khảo Hạch Học Viện (2)
43
Khảo Hạch Học Viện (3)
44
Khảo Hạch Học Viện (4)
45
Khảo Hạch Học Viện (5)
46
Đấu Chung Kết (1)
47
Đấu Chung Kết (2)
48
Đấu Chung Kết (3)
49
Thần Hồn Dung Hợp (1)
50
Thần Hồn Dung Hợp Kĩ (2)
51
Vân Hải Chiến Uế Thiên Ngạc
52
Vòng Đấu 16 Đội (1)
53
Chiến Đội Y Loan Nhi
54
Chiến Đội Y Loan Nhi (2):
55
Thần Hồn Dung Hợp Kĩ (1):
Chọn khoảng: 1 - 55