Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

34

Bình

125

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Văn Minh Vạn Giới (Bản Dịch)

La Tập

Nhân Vật Chính · Nam

Main của truyện. Thuộc tính (SSR):

Võ dũng: ★★☆

Trí lực: ★★★☆

Tinh thần: ★★★☆

Sức chịu đựng: ...

La Dũng

Nhân Vật Chính · Nam

Tuổi tác: 26

Sở thuộc: Minh Kính

Độ trung thành: 100 (Tử trung, phục tùng vô điều kiện bất cứ m...

Triệu Bàn

Nhân Vật Phụ · Nam

Tuổi tác: 31

Trạng thái: Trầm ổn

Võ dũng: ★★

Trí tuệ: ★★☆☆

Tinh thần: ★★★☆

Sức chịu đựng: ★★...

La Tấn

Nhân Vật Phụ · Nam

Tuổi tác: 23

Sở thuộc: Minh Kính

Võ dũng: ★★

Trí lực: ★★☆☆

Tinh thần: ★★★☆

Sức chịu đựng: ★★...

Lưu Tranh

Hắc Sài
Nhân Vật Phụ · Nam

Spoiler

Tuổi: 29

Võ dũng: ★★★★☆

IQ:★★

Tinh thần:★★★

Sức chịu đựng:★★★

Thống soái:★★★

Thiên phú: Xôn...