Hình bìa

Chiếc vòng thạch lựu

Tác giả Alexander Kuprin
Thể loại Tiểu thuyết
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 23,926
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
73 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Một trong những truyện ngát hương thơm và đầy day dứt về tình yêu - và buồn thảm nhất - đó là truyện Chiếc vòng thạch lựu của Cuprin" (Pauxtopxki)

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Chiếc vòng thạch lựu