Danh sách chương Chí Tôn Vô Lại

Chương mới lên trước
Truyện có 369 chương.
Tiểu Lôi và thần côn thúc thúc
1
Lại không phải là tháo nội khố của ngươi!
2
Diễm ngộ đắt tiền
3
Tiểu Tiểu Thần Côn
4
Hào môn Điền gia
5
Phiên kiểm bất nhận nhân (Trở mặt không nhận người)
6
Quái bệnh của tiểu thư Điền gia
7
Xử nam
8
Tiểu Lôi bày trận.
9
Cơ thể nam nhuyễn lặc
10
Thí cổ khai hoa
11
Quản gian sự đích lão hỗn đản
12
Ngũ hành tông
13
Lão hỗn đản đấu pháp
14
Nhập ngã môn lai, sanh tử mạc oán
15
Tiêu Dao phái
16
Lao phòng tiên cảnh
17
Nhuyễn cấm
18
Vương bát khẳng đại mạch
19
Hồng phấn xà tinh
20
Thoát thai hoán cốt
21
Thịt Đường Tăng?
22
Nương nương khang đích Khinh Linh Tử
23
Thâu gian sái hoạt (Thủ đoạn gian trá)
24
Ô quy đại pháp
25
Tục sáo đích anh hùng cứu mỹ
26
Tiểu Lôi hạ sơn
27
Khủng…Khủng long???
28
Thiên kim tán tẫn hoàn phục lai !
29
Tình tố ám lưu
30
Dĩ ti bỉ đối phó ti bỉ
31
Tiểu Lôi sái trá
32
Phá sơn không
33
Tỷ tỷ của Lôi Hống.
34
Tình sắc giao dịch?
35
Chức nghiệp tiểu bạch kiểm
36
Huyết chú
37
Tình yêu của gã cơ bắp (Thượng)
38
Tình yêu của gã cơ bắp (Hạ)
39
Quần cư sanh hoạt
40
Thâu nội y đích tặc.
41
Thâu nội y đích ()thượng
42
Tiểu Lôi tróc quỷ
43
Xà tinh Tiểu Thanh
44
Phương Lân
45
Kiến Quỷ!
46
Đệ nhất thứ kiến diện
47
Ngũ hành nội đấu
48
Đệ nhị thứ thu mãi (mua chuộc lần thứ hai)
49
Trám đại liễu!! (Trúng lớn rồi!!)
50
Tiểu Lôi đích nữ nhi (Con gái Tiểu Lôi)
51
Siêu cấp đáng yêu tiểu yêu quái?
52
Mộng phát tài tan biến...
53
Đánh nhau đúng là sảng khoái!
54
Bạo cường đích danh tự
55
Bảo Nhi
56
Linh dị sự kiện
57
Dạ ban thám sơn
58
Tinh tinh cứu khủng long
59
Tiểu Thanh Đăng Tràng
60
Lão ô quy
61
“Thao” Chi Hữu Đạo
62
Sắc Lang Lão Sư
63
Tiểu Lôi Tán Gái
64
Điều kiện của Điền Chấn
65
Khí tức nguy hiểm
66
Phạm đế cương đích uy hiếp
67
Trở về Nga Mi
68
Khinh Linh Tử thu đồ đệ
69
Vạn Tiên đại hội
70
Tiên Sơn Tiên Âm
71
Tuyệt thế pháp bảo
72
Ám dạ yêu mị
73
Huyền Không đảo
74
Thượng cổ thần thú
75
Diệu Văn sử trá
76
Đoạn căn(Trừ tận gốc)
77
Tiên Âm độc ác.
78
Ngươi có thích ta không?
79
Tiện nghi lão bà
80
Tiểu ma vương Bảo Nhi
81
Tiểu Lôi luyện kiếm
82
Xuống núi lần thứ hai
83
Đại phát thư uy
84
Thỉnh cầu giải hòa
85
Ám sát
86
Hắc ám sinh vật
87
Giao dịch
88
Giải thích khoa học về Nữ Oa vá trời
89
Bách trảm quy nhất
90
Thoát y
91
Tiểu Lôi – Bản nâng cấp toàn thân
92
Giao tế hoa trong yến hội
93
Có thể nhìn nhưng không thể ăn
94
Tôn nghiêm của vô lại
95
Thực sự thích anh!
96
Khoảnh khắc đẹp đẽ
97
Di vật của mẫu thân Bảo Nhi
98
Tới Châu Âu xa xôi.
99
Tiến công Âu châu
100