Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Chí Cường Chưởng Môn

Hạ Tuyết Tinh

Nhân Vật Chính · Nữ

Spoiler

Bình dấm chua, là thanh mai trúc mã với Vương Khắc

Sở Sở

Nhân Vật Chính · Nữ

Spoiler

Cô Ngốc nữu, con gái của Truy hồn lâu chủ...