Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bất Tử Ma Tổ

Truyện có 282 chương.
1
Trùng sinh thành ma
2
Lòng của nữ nhân
3
Tóc tím yêu nữ
4
Đáy ao kim quan
5
Vô thượng ma quyết
6
Song sinh ma hồn hoa
7
Giết ngươi như giết chó
8
Trộm tâm
9
Hàn Vũ Điệp
10
Đại họa lâm đầu
11
Ma Liệp
12
Ta nguyện ý
13
Mỹ nhân ân
14
Gặp lại yêu nữ
15
Nói nhảm nói xong rồi?
16
Lệ Phong trận
17
Ngõ hẹp gặp nhau
18
Nguy cơ
19
Mê tình
20
Hố cha tấn cấp
21
Thủ hộ
22
Đại triển thần uy
23
Ma Độc ấn
24
Phá quán
25
Thủ đoạn tàn nhẫn
26
Đồ sát
27
Phản phệ
28
Hương diễm biện pháp
29
Nhân họa đắc phúc
30
Đánh lén
31
Băng Diễm Lang
32
Đại hỗn chiến
33
Chia của
34
Sơn Động huyền cơ
35
Chấp tử chi thủ
36
Trận Vương
37
Bị hố
38
Tình kiếp
39
Niềm vui ngoài ý muốn
40
Quên
41
Nữ nhân ta bộ dáng
42
Địch đến
43
Sát ý
44
Hung hãn yêu nữ
45
Bị ngược đãi
46
Ma Vương Điện khảo thí
47
Lâm Yên Nhi
48
Hôm nay kiếm chỉ từng nhu bọt
49
Ma Vương Hoắc Thiên
50
Ma kiếp cánh cửa
51
Ngàn trận giết chóc
52
Bởi vì ta cũng khát vọng tính người
53
Không quên
54
Ác hồn
55
Mượn đao giết người
56
Nhân họa đắc phúc
57
Giết!
58
Cầu ma thang trời
59
Ma Vương Điện
60
Lấy tính mạng ngươi
61
Đại chiến bộc phát
62
Chiến Triệu Đồ!
63
Lối ra
64
Phán quyết sứ
65
Thiêu đốt
66
Chuyện cũ như đao
67
Long Tượng dong binh đoàn
68
Chư Thần Chi Lệ
69
Băng nữ
70
Khốn long hạp
71
Bị ép xuất thủ
72
Bại?
73
Còn muốn tiếp tục không?
74
Trước bão táp bình tĩnh
75
Bị hố
76
Họa thủy
77
Vân gia!
78
Cảnh phong
79
Trùng hợp như vậy
80
Thánh Tháp
81
Xông tháp
82
Dị biến
83
Nguy cơ cùng hương diễm
84
Thánh sứ
85
Hèn mọn lão đầu
86
Xà chủ
87
Dẫn đi
88
Ác ma
89
Thịnh phóng
90
91
Hoài nghi
92
Huyết sát bang
93
Quái nhân
94
Ma đao, cổ thư
95
Băng Sơn chỉ
96
Bất an
97
Mê tình
98
Từ ta đối phó
99
Giết!
100
Linh Sư trung cấp
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 282