Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bất Ái Thành Hôn

amycola · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đặc điểm: hệ liệt từ bộ Tiền hôn hậu ái, viết riêng cho couple Chu Hàn - Lâm Lệ. Câu chuyện cảm động về những con người vượt qua quá khứ để tìm kiếm hạnh phúc tương lai. Rất đáng đọc!