Hình bìa

Bão Táp Pháp Thần

Tác giả Dư Vân Phi
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,216,072
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
72 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái xuyên qua đến Azeroth thế giới tiểu thanh niên, vì yêu cùng chính nghĩa (không muốn biến thành quỷ ăn xác), không sợ hi sinh (có thể chạy thi thể phục sinh), vì tìm kiếm thất lạc chính nghĩa cùng nhân tính (tiết tháo), liên tục giảm tiết tháo nhặt về tiết tháo cố sự.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Bão Táp Pháp Thần