Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

21

Vấn Đề

Thêm

Truyện Này Đã Bị Khóa

Đề cử / Đánh giá truyện Bá Đạo Loạn Thế Luân Hồi Hệ Thống

Chuongduy733 · Luyện Khí Tầng Năm ·
5 Kim Phiếu
81 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Lối viết mạch lạc không dài dòng khó hiểu với hệ thống bá

ngựa giống
Truyện tương tự đề xuất bởi Chuongduy733