Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thần Lộ

Còn tiếp...
2018

Tà Thần

Còn tiếp...
2018

Tiên Thiên Hữu Luân

Còn tiếp...
2018

Bàn Sơn

FULL
2016

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011

Vô Danh Giới

Còn tiếp...
2018

Đến mùa hoa đào nở

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Giáo Sư Điên Khùng

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Còn tiếp...
2018

Phi Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

FULL
2018

Hệ Thống Bị Ngu

Còn tiếp...
2018

Tiên Vốn Thuần Lương

FULL
2016

Hệ Thống Vô Thượng Thánh Hoàng

FULL
2018

Nhất Kiếp Tân Sinh

Dropped

Thôn Linh

Còn tiếp...
2018

Ma Môn Bại Hoại (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Mãng Hoang Kỷ

Còn tiếp...
2013

Lãng Tịnh

Còn tiếp...
2018

Tham Tiền Tiên Khiếu

FULL
2017

Tối Cường Song Tu Tà Ác

Còn tiếp...
2016

Võ Hiệp Ôm Mỹ Tiêu Dao

Còn tiếp...
2016

Nhiếp Cốt Cửu Thiên

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Gia Chủ

Còn tiếp...
2016

Tu Thần Tà Tôn

Còn tiếp...
2016

Tu Tiên Tại Đấu Phá Thương Khung

Còn tiếp...
2016

Yêu Tiên Lệnh

Còn tiếp...
2016

Cửu Thiên Đế Tôn

Còn tiếp...
2016

Kiếm Đạo Tu Tiên

Còn tiếp...
2016

Đan Võ

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Thế Yêu Tôn

Còn tiếp...
2016

Võ Hiệp Vô Tận Ác Nhân

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Tây du chi cao tăng hệ thống

Còn tiếp...
2018

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018