Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Vị diện chi triệu hoán đại quân

Dropped
2018

Du Thế Tà Quân.

Còn tiếp...
2018

Ác Long Tại Linh Giới

Còn tiếp...

Độ Kiếp 100 Năm

Còn tiếp...
2018

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Dropped
2016

Tạo Hóa Thánh Thần

Còn tiếp...
2018

Ma Pháp Truy Tầm Ký

Còn tiếp...
2018

Thần Đạo Đan Tôn [神道丹尊] - Dịch

Dropped
2016

Vạn Đạo Tổ Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thập Giới Tà Thần

Dropped

Độc Bộ Thiên Hạ

FULL

Triệu Hoán Thần Binh

FULL

Đao Kiếm Thần Hoàng

FULL

Vô Tận Kiếm Trang

FULL

Thái Sơ

Dropped
2017

Chí Cao Thần Đế

Dropped
2017

Con Rồng Phong Lưu

Dropped
2018

Nhất Ngôn Thông Thiên

FULL
2016

Vô Thượng Thần Giới

Còn tiếp...
2018

Vô Danh Đế

Còn tiếp...
2018

Hoành Tảo Hoang Vũ

FULL

Tu Tiên Tìm Kiếm Việc Làm

Còn tiếp...
2018

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Dropped
2014

Tiên Mộng

Dropped
2017

Thư Kiếm Trường An

Dropped
2014

Tối Cường Hệ Thống

FULL
2016

Đại Kiếm Thần

Dropped
2017

Hệ Thống Tu Chân Thời Đại

Dropped
2018

Mở Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Tại Dị Giới

Dropped
2018

Cổ Chân Nhân (dịch)

Dropped

Trọng Sinh Làm One Punch Ngọc Đế

Dropped
2016

Bất Thủ Kiếm Thần

Dropped

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Thiên Thần Học Viện

Dropped
2018

Thần Bám

Dropped
2017

Đấu Phá Thương Khung

FULL

Kiếm Vũ

Còn tiếp...
2018

Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết

Dropped
2018

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống( Bản dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Toàn Năng

Còn tiếp...
2018