Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Trọng Sinh Tây Du

Còn tiếp...
2018

Vạn Đạo Long Hoàng

Còn tiếp...
2017

Thái Sơ

Còn tiếp...
2017

Đạp Thiên Vô Ngân

Còn tiếp...
2015

Tọa Vong Trường Sinh

Còn tiếp...
2017

Trảm Tà

Còn tiếp...
2017

Trùng Sinh Chi Nghịch Chiến Tây Du

Còn tiếp...
2017

Ngự Linh Chân Tiên

Còn tiếp...
2017

Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

Còn tiếp...
2017

Luyện Khí Chân Tiên

Còn tiếp...
2017

Nhất Kiếm Khuynh Quốc

Còn tiếp...
2017

Ngũ Hành Ngự Thiên

Còn tiếp...
2017

Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Còn tiếp...
2017

Ngã Tu Đích Khả Năng Thị Giả Tiên

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Vạn Vực Thiên Tôn

Còn tiếp...

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Ta Không Thành Tiên (Dịch)

Còn tiếp...

Cổ Chân Nhân (dịch)

Còn tiếp...

Tam Giới Hồng Bao Quần

Còn tiếp...
2017

Tiên Vốn Thuần Lương

Còn tiếp...
2016

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Bình Thiên Sách (convert)

Còn tiếp...
2017

Tử Dương

Còn tiếp...

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư: Hoàn Khố Cửu Tiểu Thư

Còn tiếp...
2015

Mộng Du Chư Giới

Còn tiếp...
2017

Tiên Ma Chí

Còn tiếp...
2017

Bất Tử Vẫn Là Bất Tử

Còn tiếp...
2018

Huyền Trần Đạo Đồ

Còn tiếp...

Vạn Cổ Ma Thần

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Ma Quân

Còn tiếp...
2016

Đường Tăng Xông Tây Du

Còn tiếp...
2017

Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp

Còn tiếp...

Hồng Hoang Chi Thần Tộc Truyền Thuyết

Còn tiếp...
2018

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

Còn tiếp...
2017

Phàm Nữ Cầu Tiên

Còn tiếp...

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Hi Du Hoa Tùng

Còn tiếp...