Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Thiên Chủ

Còn tiếp...
2018

Long

Còn tiếp...
2018

Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Tiên Toái Hư Không (Dịch)

Còn tiếp...

Linh Chu

Còn tiếp...

Hệ Thống Google - Phàm Nhân Tu Ma

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Còn tiếp...
2018

Vân Tịch Ma Đế

Còn tiếp...
2018

Trùng Sinh Tạo Hóa Trêu Người

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011

Thiên Đế Truyện (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Ma Môn Bại Hoại

Còn tiếp...

Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Còn tiếp...
2018

Tiên Ma Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đào Tạo Thần Nữ Siêu Cấp Bá Đạo

Còn tiếp...
2018

Kiếm Thiên Tử

Còn tiếp...
2017

Kiếm Phá Cửu Thiên

Còn tiếp...

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Kiếm Đạo Độc Thần

Còn tiếp...
2016

Ma Môn Bại Hoại (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nhất Kiếm Nghịch Thiên

Còn tiếp...
2018

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

FULL

Nghịch Thiên Tà Thần

Còn tiếp...
2017

Ca Là Một Con Cá

Còn tiếp...
2018

Chàng Rể Ma Giới

FULL

Truyền Kì Đông Vân

Còn tiếp...
2018

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn Convert

Còn tiếp...

Ta 3000 năm luyện khí

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên Thần Lộ

Còn tiếp...
2018

Hành Thiên Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên - Vô Thiên

Còn tiếp...
2018

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

Còn tiếp...

Chân Đế

Còn tiếp...
2018

Xảo Đế

Còn tiếp...
2018

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018