Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên hiệp

Chí Tôn Vô Sỉ Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Đường Tăng Xông Tây Du

Còn tiếp...
2017

Thiên Đạo

Còn tiếp...
2017

Tiên Vốn Thuần Lương

Còn tiếp...
2016

phong lưu chi lộ

Còn tiếp...
2018

Huyền Trần Đạo Đồ

Còn tiếp...

Diệt Thế Đế Tôn

Còn tiếp...

Nhân Đạo Chí Tôn ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Phong lưu chi hoàn

Còn tiếp...
2018

Hỗn Độn Thần Linh Quyết

HT

Yêu Thần Ký

Còn tiếp...

Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Ma Thần Hoàng Thiên

Còn tiếp...
2017

Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Ma Thần

Còn tiếp...
2017

Tu Chân Yêu Nghiệt Cuồng Thiếu

Còn tiếp...
2017

Nghịch Thiên Tà Thần

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Tu Tiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

Còn tiếp...
2014

Già Thiên

HT

Tử Dương

Còn tiếp...

Thông Thiên Đại Thánh

HT

Thiên Hạ Đồng Tể

Còn tiếp...

Tiên Hiệp Hối Đoái Hệ Thống

Còn tiếp...

Túng Thiên Thần Đế

Còn tiếp...

Vạn Cổ Ma Quân

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

HT

Nhất Ngôn Thông Thiên

Còn tiếp...
2016

Thần Võ Thiên Đế

Còn tiếp...

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Còn tiếp...

Tối Cường Cuồng Bạo Tu Tiên

Còn tiếp...

Võ Lăng Thiên Hạ

Còn tiếp...

Vũ Ngự Thánh Đế

Còn tiếp...
2017

Long Huyết Thánh Đế

Còn tiếp...

Ma Môn Bại Hoại

Còn tiếp...

Vạn Vực Thiên Tôn

Còn tiếp...

Bách Luyện Phi Thăng Lục

Còn tiếp...

Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp

Còn tiếp...

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011