Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Con Đường Thành Thần

Còn tiếp...
2018

Bất Diệt Thiên Đế

Còn tiếp...
2018

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Nhân sinh

Còn tiếp...
2018

Truyền Kì Đông Vân

Còn tiếp...
2018

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn Convert

Còn tiếp...

Đấu La Đại Lục 2

FULL

Sáng Thế Chi Thần Binh

Còn tiếp...
2018

Phục Thiên Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Bất Bại Sát Ma Thần

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thiên Phú Thụ

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Vạn Vực Thiên Tôn

Còn tiếp...

Ngũ Hành Thiên

Còn tiếp...
2016

Tiền Định Hoa Vay

Còn tiếp...
2018

Lưu Manh Dược Sư

Còn tiếp...
2017

Chiến Đế

Còn tiếp...
2018

Mạnh Nhất Tam Giới Thần Thoại

Còn tiếp...
2014

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Mục Thần Ký (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Còn tiếp...
2017

Thế Tôn

Còn tiếp...
2018

đa tình kiếm thiên

Còn tiếp...
2018

Huyền Thoại Tu Chân Việt Nam

Còn tiếp...
2018

Ta Sẽ Trở Về Vì Nàng

Còn tiếp...
2018

Cuồng Loạn Thăng Tiên

Còn tiếp...
2018

Tam Thốn Nhân Gian (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đạo Giới Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Tiên Giới Doanh Gia

Còn tiếp...
2017

Dị Giới Quán Net

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Tà Thần

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Ma Quân

Còn tiếp...
2016

Túng Thiên Thần Đế

Còn tiếp...

Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp

Còn tiếp...

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011

Thần Võ Thiên Đế

Còn tiếp...

Thiên duyên kiếp

Còn tiếp...
2017