Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Thiên Đình Bị Đào Góc Tường

FULL

Phàm Nhân Tu Tiên

FULL

Tiên Hiệp Càn Khôn (Dịch)

Dropped
2017

Truyện Ngắn Rừng Mưa Quyển Thứ Nhất

Còn tiếp...

Luyện Hóa Chư Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Phụ Trợ Hệ Thống

Dropped
2017

Trường Sinh Đảo

FULL
2013

Bát Tiên Đắc Đạo

Dropped
2013

Thiên Đế Thị Chẩm Dạng Dưỡng Thành

Dropped

Thiên Hình Kỷ

Dropped
2016

Tiên Giới Chiến

Dropped

Dị Giới Vô Địch Hệ Thống

Dropped

Quán Quân Chi Tâm

FULL

Đêm Hoàn

FULL
2017

Minh Mạt Kỹ Sư

Dropped

Võ Thần Huyết Mạch

Dropped
2014

Tiên Diễm

Dropped
2015

Ngọc Tiên Duyên

Dropped
2016

Linh Vũ Cửu Thiên

Dropped
2016

Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Dropped
2015

Võ Nhập Ma Đồ

Dropped

Vô Hạn Thăng Cấp Tối Cường Vũ Hồn

Dropped

Kình Minh

Dropped

Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ

FULL
2014

Tuyệt Thế Vũ Hồn

Dropped

Tinh Vũ Thần Quyết

FULL
2016

Kiếm Đạo Độc Tôn

FULL
2013

Đại Đạo Độc Hành

FULL
2015

Tiên Ngạo

FULL

Quang Chi Tử

FULL

Cầm Đế (Thần Âm)

FULL

Vạn Giới Chí Tôn

Dropped
2017

Sinh Tử Đan Tôn

FULL

Vô Thượng Tiên Quốc

FULL

Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

FULL

Hoàng Đình

FULL
2017

Tiên Giới Cao Thủ Hỗn Đô Thị

FULL

Thập Tam Thiên Sát

Còn tiếp...
2017

Vạn Giới Vĩnh Tiên

FULL

Thanh Phong Tu Tiên Lục

FULL