Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Đạo Quả

FULL

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

FULL
2016

Chuyển Kiếp Trở Về

FULL

Tứ Đại Thần Vật

FULL
2016

Đô Thị Thôn Thiên Ma Thần

FULL

Tiên Chi Võ Đạo

FULL
2015

Vũ Mộ

FULL

Nhất Thế Tôn Sư

Dropped

Lão Thấp Của Tôi

FULL
2016

Lục Đạo Tiên Tôn

FULL

Bất Tử Thần Hoàng

Dropped
2016

Bạch Cốt Đạo Cung

FULL
2015

Bất Tử Chi Thần

Dropped
2017

Hồng Mông Linh Bảo

Dropped
2011

Tà Đạo Quỷ Tôn

FULL
2016

Hỏa Luyện Tinh Không

FULL

Thí Thiên - Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Cuồng Sư Thiếu Soái

FULL

Cực Phẩm Hệ Thống

Dropped

Đan Khí Thần Tôn

Dropped
2016

Binh Thư Thế Giới

FULL

Thất Giới Đệ Nhất Tiên

FULL

Đại Huyền Môn Phong Thần

Dropped
2014

Man Hoang Hành

FULL
2016

Tiên Môn Thánh Tôn

FULL

Nhân Hoàng Kinh

FULL

Tạo Thần

FULL

Đạo Ấn

FULL
2015

Đạo

FULL
2016

Bách Biến Tiêu Hồn

Dropped
2014

Truyền Thuyết Cửu Vĩ Hồ

Dropped
2017

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

FULL
2016

Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Dropped
2015

Khí Phách Anh Hùng

Còn tiếp...
2017

Bất Diệt Thánh Linh

Dropped

Tần Thì Chi Kiếm Vấn Trường Sinh

FULL

Đại Địa Chi Biến

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Truy Phu

FULL
2016

Kẻ Vô Kẻ Vô Sĩ Xuyên Việt Đấu Khí Đại Lục

Còn tiếp...
2017

Thất Tinh Đại Thế Giới

Còn tiếp...
2016