Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Nữ Hạ Phàm

FULL
2016

Âm Dương Đại Lý Người

Dropped
2016

Ngự Long Kiếm Tiên

FULL
2016

Trạch Thiên Ký

FULL
2013

Thực Vật Đại Lãnh Chúa

FULL
2016

Ngạo Kiếm Tần Thời

FULL
2016

Hồng Hoang Chi Khổng Tuyên Truyền

FULL
2016

Thuần Dương Chiến Thần

FULL
2016

Thiên Đình Ceo

FULL
2016

Đô Thị Chi Tiêu Dao Kiếm Tiên

FULL
2016

Nguyên Sơ Trảm Thiên

FULL
2016

Vô Tận Thần Hoàng

FULL
2016

Thái Thượng Hồn Đạo

FULL
2016

Thiên Thần Chúa Tể

FULL
2016

Tru Thần

FULL
2016

Vô Thượng Chân Tiên

FULL
2016

Hồng Hoang Chi Huyết Đạo Minh Hà

FULL
2016

Anh Hùng Liên Minh Vô Địch Triệu Hoán

FULL
2016

Man Thi Hành

FULL
2016

Tru Tiên Tiền Truyện: Man Hoang Hành

FULL
2016

Tiện Tông

FULL
2016

Tung Hoành Chi Hồng Hoang

FULL
2016

Tuyệt Phẩm Tiên Y

FULL
2016

Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

FULL
2016

Đạo Kinh

FULL
2016

Thí Thiên Phong Thần

FULL
2016

Thiên Vu

FULL
2016

Tru Tiên Thần Tôn

FULL
2016

Siêu Cấp Nông Trường

FULL
2016

Trọng Sinh Hoa Quả Sơn

FULL
2016

Ta Xuyên Qua Thành Một Thanh Kiếm

FULL
2016

Cửu Vực Tiên Vương

FULL
2016

Thần Huyết Phần Thiên

FULL
2016

Đại Tà Phật

FULL
2016

Đại Chúa Tể Tiền Truyện

FULL
2016

Xuyên Qua Tiếu Ngạo Giang Hồ

FULL
2016

Hồng Hoang Chi Tinh Thần Truyền

FULL
2016

Muôn Đời Độc Tôn

FULL
2016

Võng Du Chi Hoa Môn Chí Tôn

FULL
2016

Tiên Thành Vú Em

FULL
2016