Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Vô Danh Đế

Còn tiếp...
2018

Hoành Tảo Hoang Vũ

FULL

Tu Tiên Tìm Kiếm Việc Làm

Còn tiếp...
2018

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Dropped
2014

Tiên Mộng

Dropped
2017

Thư Kiếm Trường An

Dropped
2014

Tối Cường Hệ Thống

FULL
2016

Đại Kiếm Thần

Dropped
2017

Hệ Thống Tu Chân Thời Đại

Dropped
2018

Mở Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Tại Dị Giới

Dropped
2018

Cổ Chân Nhân (dịch)

Dropped

Trọng Sinh Làm One Punch Ngọc Đế

Dropped
2016

Bất Thủ Kiếm Thần

Dropped

Thiên Thần Học Viện

Dropped
2018

Thần Bám

Dropped
2017

Đấu Phá Thương Khung

FULL

Kiếm Vũ

Còn tiếp...
2018

Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết

Dropped
2018

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống( Bản dịch)

Còn tiếp...

Vạn Đạo Long Hoàng

Dropped
2017

Tọa Vong Trường Sinh

Dropped
2017

Trảm Tà

Dropped
2017

Trùng Sinh Chi Nghịch Chiến Tây Du

Dropped
2017

Ngự Linh Chân Tiên

Dropped
2017

Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

Dropped
2017

Luyện Khí Chân Tiên

Dropped
2017

Nhất Kiếm Khuynh Quốc

Dropped
2017

Ngũ Hành Ngự Thiên

Dropped
2017

Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Dropped
2017

Ngã Tu Đích Khả Năng Thị Giả Tiên

Dropped
2017

Ta Không Thành Tiên (Dịch)

Dropped

Tam Giới Hồng Bao Quần

Dropped
2017

Tử Dương

Dropped

Mộng Du Chư Giới

Dropped
2017

Tiên Ma Chí

Còn tiếp...
2017

Bất Tử Vẫn Là Bất Tử

Còn tiếp...
2018

Huyền Trần Đạo Đồ

Dropped

Vạn Cổ Ma Thần

Dropped
2017

Hồng Hoang Chi Thần Tộc Truyền Thuyết

Dropped
2018

Hi Du Hoa Tùng

FULL