Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Quân Sự

Top Truyện Quân Sự Trong Tháng Thêm

Truyện Quân Sự Mới Cập Nhật

Tam Quốc Tàn Binh

Hồng Mông Thụ

Hoàn Thành
183 Chương

Tĩnh Khang Tuyết

Ngự Viêm

Hoàn Thành
377 Chương

Ngược Về Thời Minh

Nguyệt Quan

Hoàn Thành
1,127 Chương

Giang Sơn Chiến Đồ

Cao Nguyệt

Hoàn Thành
1,251 Chương

Tam Quốc Chi Yêu Tài

Lịch Sử Khiêu Dược Thỏ Tử

Hoàn Thành
339 Chương

Đế Quốc Chi Tâm

Đại Phi Thuyền

Hoàn Thành
587 Chương

Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai

574981

Hoàn Thành
916 Chương

Trục Lộc Chi Triệu Hoãn Mãnh Tướng

风殇雪胤

Hoàn Thành
576 Chương

Thương Lang Hành

Chỉ Vân Tiếu Thiên đạo

Hoàn Thành
1,868 Chương

Tam Quốc Chi Anh Linh Triệu Hoán

Đường Yến Quy Lai

Hoàn Thành
1,384 Chương

Vũ Khí Tam Quốc

Tương nam cười cười sinh

Hoàn Thành
625 Chương

Quật Khởi Chi Đệ Tam Đế Quốc

Đại La La

Hoàn Thành
1,299 Chương

Thả Thí Thiên Hạ

Khuynh Linh Nguyệt

Hoàn Thành
57 Chương

Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

Nhiều tác giả

Hoàn Thành
16 Chương

Thiết Huyết Đại Minh

Tịch Mịch Kiếm Khách

Hoàn Thành
468 Chương

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Tặc Mi Thử Nhãn

400 Chương

Ngã Vi Vương

Thương Thủ Nhất Hào

Hoàn Thành
1,471 Chương

Dạ Thiên Tử

Nguyệt Quan

137 Chương

Tranh Bá Thiên Hạ

Trí Bạch

Hoàn Thành
1,228 Chương

Thép Đã Tôi Thế Đấy

N A xtơ rốp xki

Hoàn Thành
18 Chương

Dị Giới Quân Đội

Lý Bố Y

Hoàn Thành
377 Chương

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Võ Văn Hà

Hoàn Thành
127 Chương

Quyền Khuynh Nhất Thế

Thần Quan Lộ Tây Pháp

105 Chương

Thiên Hàng Lãnh Chúa

Phong Diệp 12 hào

Hoàn Thành
805 Chương

Trọng Sinh Ở Nga Đế Quốc

Khinh Ngữ Cuồng Khách

Hoàn Thành
378 Chương

Tinh Cấp Liệp Nhân

Trần Từ Lại Điều

Hoàn Thành
423 Chương

Thư Kích Vương

Cuồng Tiếu

Hoàn Thành
632 Chương

Minh Đế

Trường Phong

846 Chương

Danh Môn

Cao Nguyệt

Hoàn Thành
237 Chương

Tam Quốc Chí Lữ Bố Thiên Hạ

Yêu Hoặc Thiên Hạ

Hoàn Thành
611 Chương

Trọng Sinh Vi Quan

Tuý Tử Mộng Sinh

643 Chương

Ma Thần Tướng Quân

Kiều Phong

21 Chương

Săn Tim Nàng

Hi Đại Tiểu Thư

Hoàn Thành
165 Chương

Quan Cư Nhất Phẩm

Tam Giới Đại Sư

956 Chương

Chuế Tế ( Ở Rể )

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Hoàn Thành
532 Chương

Bắc Địa Thương Vương Trương Tú

Doanh Phóng Huân

Hoàn Thành
643 Chương

Trọng Sinh Hoàn Khố Độc Bá Tùy Đường

Yêu Tháng Bạch Hồ

Hoàn Thành
463 Chương

Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Ngô lão lang

Hoàn Thành
187 Chương

Liệp Quốc

Khiêu Vũ

Hoàn Thành
13 Chương

Kiều Thê Như Vân

Thượng Sơn Đả Lão Hổ

Hoàn Thành
1,030 Chương

Truyện Quân Sự Là Gì?

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...