Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Nhàn Hưu

Giới Thiệu Thể Loại Nhàn Hưu

Cốt truyện chủ yếu diễn ra một cách nhẹ nhàn, diễn biến chậm, ít xuất hiện tình tiết cao trào.

Truyện Mới Trong Thể Loại Nhàn Hưu