Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Tạo Hóa Thần Đế

Còn tiếp...
2017

Sáng Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Thế Tử Nguyệt Tộc

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Thần Tọa

Còn tiếp...
2018

Truyền Thuyết Nam Nga Mi

Còn tiếp...
2018

Sử Kí Hoá Rồng

Còn tiếp...
2018

Huyết Nô

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống tung hoành dị giới

Còn tiếp...
2018

Xuyên Không Đến Trái Đất!

Dropped
2017

Mỹ Thực Gia Ở Dị Thế Giới

Dropped
2017

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Đại Việt truyền kỳ

Dropped
2018

Chân Linh Cửu Biến ( không ảnh)

Còn tiếp...

Nhất Niệm Phi Tiên

Dropped

Thần Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2012

Thần Biển

Dropped

Phi Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thương Khung Bảng

Còn tiếp...
2018

Phá Mệnh Chi Pháp

Còn tiếp...
2018

Nguyên Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nhân Tộc Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Tân Hứa Tiên Truyện

Còn tiếp...
2014

Tạo Hóa Chi Môn

FULL
2016

Thánh Gióng

Còn tiếp...
2018

Đạp Thiên Vô Ngân

Dropped
2015

Thánh Ấn Chí Tôn

Dropped
2017

Cửu Tiêu Đế Chủ

Dropped

Thần Phật giao giới, Thổ Thần ký

Còn tiếp...
2018

Hoang Tôn

Còn tiếp...
2018

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

Dropped
2017

Ma Pháp Sư Chơi Game Ở Tương Lai

Còn tiếp...
2018

Chiến Thần Hồ Quốc

Còn tiếp...
2018

Phong Dương Đồ Thiên

Còn tiếp...
2018

Long Huyết Thánh Đế

Dropped

Ta Có Cửa Tiệm Ở Âm Phủ

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (dịch)

Còn tiếp...

Tu Nhân Ký Sự

Còn tiếp...
2018

Tiếu Ngạo Nhân Sinh

Còn tiếp...
2018

Toàn Năng Tu Luyện Chí Tôn

Dropped
2017