Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Hệ Thống Tăng Cấp Tối Cường Tiên Phủ

Dropped
2016

Chí Tôn Thần Ma

Còn tiếp...

Long Huyết Vũ Đế

Còn tiếp...
2016

Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn

Còn tiếp...

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Còn tiếp...

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Còn tiếp...

Tuyệt Thế Dược Thần

Còn tiếp...

Thiên Vận

Còn tiếp...
2018

Bất Hủ Phàm Nhân

HT
2016

Sinh Mệnh Vĩnh Hằng

Còn tiếp...
2017

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

HT
2016

Thiên Tru Đạo Diệt

HT

Mang Theo Hỏa Ảnh Hệ Thống Đến Dị Giới

HT

Cửu Âm Tà Quân

HT

Pháp Sư Trừ Tà

Còn tiếp...
2017

Kiếm Động Cửu Thiên

HT

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Dropped

Thiên Mệnh

Còn tiếp...
2017

Khí Tiên Thập Nhất Biến

Còn tiếp...
2017

Mạnh Nhất Đan Sư

HT
2017

Liên Minh Chi Thần

Dropped

Đấu La Đại Lục 2

HT

Băng Hỏa Ma Trù

HT

Kiếm Nghịch Thương Khung

HT

Thế Giới Hoàn Mỹ

HT

Đấu Phá Thương Khung

HT

Linh Chu

HT

Thần Ấn Vương Tọa

HT

Đế Tôn

HT
2013

Sát Thần Diệt Thiên

Dropped
2017

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

HT

Mị Ảnh

HT

Ma Thiên Ký

HT

Luyện Hóa Chư Thiên (Dịch)

Dropped
2017

Tạo Hóa Chi Môn

HT

Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống

Dropped
2016

Thần Môn

Dropped
2017

Siêu Phàm Truyện

Dropped
2017

Vạn Giới Thiên Tôn

Dropped
2017

Thiên Đế Thị Chẩm Dạng Dưỡng Thành

Dropped