Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Vũ Ngự Thánh Đế

Còn tiếp...
2017

Long Huyết Thánh Đế

Còn tiếp...

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Còn tiếp...
2017

Đấu La Đại Lục 2

FULL

Bất Diệt Tinh Chủ

Còn tiếp...
2018

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Còn tiếp...

Bá Chủ Thế Giới

FULL
2017

Cực Đạo Kỵ Sĩ

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Linh Thần

Còn tiếp...

Long Huyết Vũ Đế

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Thế Dược Thần

Còn tiếp...

Dị Giới Mỹ Thực Gia

Còn tiếp...

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Còn tiếp...
2016

Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Thái Cổ Kiếm Tôn

Còn tiếp...
2016

Ranh Giới Mong Manh

Còn tiếp...
2017

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Còn tiếp...
2017

Đấu Phá Chi Phương Xa Uchiha

Còn tiếp...
2017

Tế Luyện Sơn Hà

Còn tiếp...
2000

Vĩnh Sinh

FULL

Thần Ma Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Thiên Địa Thần Vật

Còn tiếp...
2018

Cuộc Hẹn Sống Còn

Dropped
2014

Thần Đạo Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Dropped

Kiếm Trung Tiên

Dropped

Luân Hồi Kiếm Điển

Dropped

Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn

Dropped

Long Huyết Chiến Thiên

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Điện Ảnh Hệ Thống

FULL
2017

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Còn tiếp...
2017

Kiếm Nghịch Thương Khung

FULL

Huyền Thiên Hồn Tôn

FULL

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

FULL

Siêu Cấp Phân Tích Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Thành Thần Bí Cảnh

FULL
2016

Vạn Giới Độc Tôn Hệ Thống

Dropped

Chung Cực Đại Ma Thần

FULL

Tu Chân Chi Giới

Dropped
2017

Thánh Thiên Hệ Thống

Còn tiếp...