Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Ta Có Cửa Tiệm Ở Âm Phủ

Còn tiếp...
2017

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Dịch)

Còn tiếp...

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Huyết Mạch

Còn tiếp...

Thần Long Chiến

Còn tiếp...

Tạo Hóa Chi Vương

Còn tiếp...

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Tu Nhân Ký Sự

Còn tiếp...
2018

Chưởng Khống Giả Luân Lạc Hai Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2012

Tòng Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn (Dịch)

Dropped
2014

Xuyên Không Ta Là Đại Mỹ Nhân

Còn tiếp...
2018

Vũ Thần Thiên Hạ

Còn tiếp...

Cực Đạo Ma Thần

Còn tiếp...
2018

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Thiên Tài Đại Tiểu Thư

Còn tiếp...
2018

Đấu Chiến Cuồng Triều

Còn tiếp...
2016

Thánh Khư

Còn tiếp...
2016

Đan Đạo Tông Sư

Dropped
2016

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Còn tiếp...
2016

Trò Chơi Ma Quỷ

Còn tiếp...

Ngự Thú Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Ma Quân

Còn tiếp...
2016

Vũ Phá Cửu Hoang

Còn tiếp...

Cửu Tiêu Đế Chủ

Còn tiếp...

[ Làm Bá Vương Ở Tận Thế ]

Còn tiếp...
2018

Đại Kiếm Thần

Còn tiếp...
2017

Thiên Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Còn tiếp...

Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

Còn tiếp...

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Tử Chiến Linh Giới

Còn tiếp...
2018

Đắc Kỷ

Còn tiếp...

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

FULL
2016

Thánh Ấn Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Đại Việt truyền kỳ

Còn tiếp...
2018

Vạn Long Thần Tôn

Còn tiếp...
2017

Vĩnh Hằng Chúa Tể

Còn tiếp...
2017