Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Tu Luyện Cuồng Triều

Còn tiếp...

Ta Là Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Võ Đạo Chủ Bá

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Còn tiếp...

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Linh Vũ Đế Tôn

Còn tiếp...

Chí Tôn Võ Thần Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Tiên Linh Song Nguyệt

Còn tiếp...
2017

Tinh Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Thượng Thần Đế

Còn tiếp...

Bí Mật Hoàng Lăng(Royal place)

Còn tiếp...
2018

Quang Minh Thánh Thổ

Dropped

Tu Chân Chi Giới

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

Còn tiếp...

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Còn tiếp...
2016

Cực Đạo Kỵ Sĩ

Còn tiếp...
2018

Ngạo Thế Đan Thần

HT
2015

Tế Thần

Còn tiếp...
2018

Chí Tôn Vô Sỉ Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Lưu Manh Đào Hoa

Còn tiếp...
2017

Tu La Đan Hoàng

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Còn tiếp...

Pháp Y Quỷ Tiên

Còn tiếp...
2017

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Còn tiếp...
2016

Thánh Khư

Còn tiếp...
2016

Phong lưu chi hoàn

Còn tiếp...
2018

Biệt Thự Đen

Còn tiếp...
2018

Yêu Thần Ký

Còn tiếp...

Ma Thần Hoàng Thiên

Còn tiếp...
2017

Ngã Thị Ký Linh Sư

Còn tiếp...
2018

Vô Sỉ Xuyên Việt Phản Phái Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Vô Tận Hỏa Vực

Còn tiếp...
2016

Nhất Đao Phách Khai Sinh Tử Lộ

Còn tiếp...
2017

Thiên Châu Biến

Còn tiếp...

Chúa Tể Chi Vương

HT

Khai Quải Sấm Dị Giới

Còn tiếp...