Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Ảo

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Ảo

Thể loại Huyền Ảo (còn được gọi là Huyền Huyễn) là những truyện có rất nhiều yếu tố kì ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới… , Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên...

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Ảo

Thiên Uẩn Tiên Duyên

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Tiêu Dao Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Mạnh Nhất Đế Sư

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Chiến Thần

Còn tiếp...
2016

Dị Giới Công Pháp Thôi Quảng Đại Sư

Còn tiếp...
2016

Kinh Thiên Kiếm Đế

Còn tiếp...
2016

Siêu Việt Cuồng Bạo Thăng Cấp

Còn tiếp...
2016

Từ Con Kiến Đến Vực Sâu Ma Thần

Còn tiếp...
2016

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Còn tiếp...
2016

Lãng khách vô danh

Còn tiếp...
2016

Thiên Tử Chi Mệnh Đích Hệ Thống - Quyển Một

Còn tiếp...
2019

Trọng Sinh Chi Vô Địch Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Ngân Hà Đế Đạo

Còn tiếp...
2018

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu

Dropped
2019

Cực Phẩm Cuồng Ma Tu Tiên

Còn tiếp...
2016

Thiên Đạo Thần Hoàng

Còn tiếp...
2018

Vạn Vực Độc Tôn Hệ Thống

Còn tiếp...

Hệ Thống Cung Ứng Thương

FULL

Đô Thị Chi Vô Địch Tu Thần

Còn tiếp...
2018

Thái Cổ Thần Vương (Dịch)

FULL

Diệt Thế Vũ Tu

Còn tiếp...
2016

Vô Đạo - Phần 1: Hắc Đế

Còn tiếp...
2016

Long Dữ Liệt Diễm

Còn tiếp...
2016

Tế Bào Tu Thần

Còn tiếp...
2016

Băng Hoàng

Còn tiếp...
2016

Uy Chấn Cương Tộc

Còn tiếp...
2016

Âm Dương Đại Đế

Còn tiếp...
2016

Dị Thế Kiếm Quân

Còn tiếp...
2016

Đại Ma Chủ

Còn tiếp...
2016

Mộng Giới Thần Chủ

Còn tiếp...
2016

Chúa Tể

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Mạch Võ Thần

Còn tiếp...
2016

Vạn Cốt Thiên Thê

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Thiên Phú

Còn tiếp...
2016

Kiếm Thần Sống Lại

Còn tiếp...
2016

Cửu Thiên Thần Long Quyết

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Thăng Cấp Tối Cường Triệu Hoán

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Tiên Phủ Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Cửu Vũ Thần Tôn

Còn tiếp...
2016

Luân Hồi Vũ Điển

Còn tiếp...
2016