Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Giới Thiệu Thể Loại Hệ Thống

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí... 

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Ta Chỉ Là Một Tiểu Bạch Kiểm Không Cần Phấn Đấu (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Thần Sát Minh Vương

Còn tiếp...
2018

Nhà Hàng Của Vú Em Ở Dị Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Hành Giả Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Bug Toàn Game

Còn tiếp...
2018

Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn

Còn tiếp...

Thanh Niên Óc Chó

FULL
2018

Ca Là Cái Bang Tại Dị Giới

Dropped
2018

Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Dropped
2014

Tế Công Xuyên Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Bị Hack

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thiên Phú Thụ

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Đế Quốc

Còn tiếp...
2018

Mộng Hồng Trần

Dropped
2018

Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Còn tiếp...
2018

Nữ Phụ Không Tham Gia Diễn

Còn tiếp...

Vô Địch Luyện Dược Sư

Dropped
2018

Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống

Còn tiếp...

Khoái xuyên : Pháo hôi nữ phụ muốn phản công ( Dịch )

Dropped
2018

Cực Phẩm Tiến Hoá Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Điện Não Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thám Tử Điên Cuồng

Dropped
2017

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Còn tiếp...
2018

Thần Minh Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Tống Mạn Làm Cha Các Nữ Chính

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Hệ Thống Siêu Phẩm

Còn tiếp...
2018

Thiên Ma Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Dropped
2017

Hủy Diệt Hệ Thống

Dropped
2018

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Dropped
2018

Ngạo Ca Phiêu Lưu

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Kỳ Ma

Dropped
2018

Phản Phái Hình Cảnh

Còn tiếp...
2018

Vật Hy Sinh Không Bi Thương

Còn tiếp...
2018

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Tìm Kiếm Nam Chính (FULL)

FULL
2014

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Còn tiếp...
2018

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Dropped
2018