Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hài Hước

Giới Thiệu Thể Loại Hài Hước

Nội dung mang tình tiết gây cười, thoải mái, thích hợp để giải trí.

Truyện Mới Trong Thể Loại Hài Hước

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Ta Không Phải Là Lão Nhị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đại Vương Tha Mạng (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Phong Lẩn Xạo Lol Truyện

Còn tiếp...
2019

Hoàng Thượng, Công Công Có Hỉ Rồi !

Còn tiếp...

Thần Cấp May Mắn (Dịch)

Còn tiếp...

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2017

Trường Ninh Đế Quân (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đại Hiệp Hồn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Kẻ Vô Dụng

Còn tiếp...
2018

Đời không như mơ

Còn tiếp...
2019

Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Còn tiếp...
2018

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Còn tiếp...
2019

Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Còn tiếp...
2019

Vạn Kiếp Phi Hoa

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Chém Gió (TTTV - Tiên Môn)

Còn tiếp...
2018

Liệp Võng (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Hội Nhóm Xàm

Còn tiếp...
2019

Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Pháp Sư Diệt Quỷ

Còn tiếp...
2019

Xuyên Không Qua Thế Giới Khác

Còn tiếp...
2019

Trùng Sinh Thành Nobita

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Hôm Nay Tâm Tình Tốt.

Còn tiếp...
2018

Thánh Thần Sáng Thế

Còn tiếp...
2019

Thần Tiên Cũng Phải Sợ

FULL
2018

Chẳng Lẽ Ta là Thần (dịch)

Còn tiếp...
2018

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu.

Còn tiếp...
2018

Ma Đế Chinh Đồ

Còn tiếp...
2018

Kim Tiền Giới

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Luận Một Vạn Phương Pháp Ăn Yêu Quái

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

FULL
2018

Thần Y Hoàng Hậu (Dịch)

Dropped

Thỏ Nhất Định Phải Chết

Còn tiếp...
2018

Ngục tù mang tên thiên đường

Còn tiếp...
2018

Âu Lạc Truyền Kỳ

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thao Tác Tao (Dịch)

Dropped

Luyện Thể Chín Vạn Năm

Còn tiếp...
2018

Trọng sinh chỉ Hoàng Hậu vi tôn

Còn tiếp...
2018

Mob-World Game

FULL
2018