Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Tiêu Dao Tu Thần

Còn tiếp...
2016

Y Đạo Sinh Hương

Còn tiếp...
2016

Mỹ Nữ Lão Bà Yêu Ta

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Nãi Ba

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Gian Thương

Còn tiếp...
2016

Một Quẻ Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Siêu Tự Nhiên Dị Văn Lục

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Nghịch Thiên Cải Mệnh

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Đại Hồi Lô

Còn tiếp...
2016

Ta Muốn Cho Thuê Chính Mình

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Tối Cường Ma Thiếu

Còn tiếp...
2016

hoa Đô Sát Thủ Đặc Chủng Binh

Còn tiếp...
2016

Tiêu Diêu Đệ Tử Đô Thị Hành

Còn tiếp...
2016

Bách Vạn Thứ Hủy Diệt Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Tán Tiên 2

Còn tiếp...
2016

Tài Chính Phong Vân Chi Thiếu Niên Anh Hùng

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Vị Diện Lữ Hành Gia

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Đại Trung Hoa

Còn tiếp...
2016

Thần Tiên Trộm Món Ăn Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Vạn Giới Chi Oanh Sát Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Ám Sát Toàn Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Tokyo Thân Sĩ Vật Ngữ

Còn tiếp...
2016

Siêu Cường Tiểu Nông Dân

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Phách Lối Huyết Vu

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Nhật Bản Chi Trù Thần

Còn tiếp...
2016

Cương Thi Quật Khởi Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Hoa Ngu Chi Thiểm Diệu Cự Tinh

Còn tiếp...
2016

Siêu Não Thiên Y

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Chi Kinh Thiên Ma Trộm

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Nô Dịch Chúng Thần

Còn tiếp...
2016

Huyễn Mộng Cuồng Long

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Giải Trí Toàn Năng

Còn tiếp...
2016

Thần Tiên Giao Lưu Nhóm

Còn tiếp...
2016

Vĩnh Hằng Vương Quyền

Còn tiếp...
2016

Chí Tôn Hoàn Khố

Còn tiếp...
2016

Đại Năng Năng Lượng Hệ Thống Giả

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Trời Sinh Phế Vật

Còn tiếp...
2016

Ta Là Saitama

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Thần Hào Người Cha Bỉm Sữa

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Yêu Nghiệt Bá Chủ

Còn tiếp...
2016