Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Ta Cực Phẩm Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc

Còn tiếp...
2016

Tiêu Dao Vi Diện Hành

Còn tiếp...
2016

Yêu Vương Lần Nữa Làm Người

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Địa Ngục Sát Thần

Còn tiếp...
2016

Dị Thế Xuyên Việt Đế Quốc

Còn tiếp...
2016

Ta Tuyệt Mỹ Lão Bà

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Hệ Thống Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Ngạo Kiều Nữ Thần, Nghịch Tập Đi

Còn tiếp...
2016

Dã Tính Chi Vương

Còn tiếp...
2016

Hàn Ngu Tới Đại Minh Tinh

Còn tiếp...
2016

Trời Sinh Khoa Học Kỹ Thuật Cuồng

Còn tiếp...
2016

Siêu Hệ Thống Thăng Cấp

Còn tiếp...
2016

Tại Nhật Bản Làm Lão Sư Tháng Ngày

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Cừu Hận Giới Chỉ

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Trùng Hoàng

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Bug Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Comic Vô Hạn

Còn tiếp...
2016

Game Thủ Đời Thực - The Gamer

Còn tiếp...
2016

Quốc Dân Nhạc Phụ

Còn tiếp...
2016

Mỹ Quốc Tài Phú Nhân Sinh

Còn tiếp...
2016

Vạn Năng Binh Vương

Còn tiếp...
2016

Lớn Lên Giống Thiếu Nữ Tại Sao Ta Sai!

Còn tiếp...
2016

Chí Tôn Tiệm Tạp Hóa

Còn tiếp...
2016

Đến Từ Địa Ngục Nam Nhân

Còn tiếp...
2016

Tiên Viên Nông Tràng

Còn tiếp...
2016

Động Phủ Đào Hoa Tiên

Còn tiếp...
2016

Ngu Nhạc Chi Hoàn Mỹ Lão Ba

Còn tiếp...
2016

Thư Nhãn

Còn tiếp...
2016

Trọng Nhiên

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Âm Sai

Còn tiếp...
2016

Cận Thân Cuồng Y

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đại Dược Sư

Còn tiếp...
2016

Truyện Ngắn Hay Tổng Hợp

Còn tiếp...
2016

Sân Trường Tu Chân Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Đả Kiểm Thiên Vương

Còn tiếp...
2016

Thực Tế Ảo Hải Tặc Thời Đại

Còn tiếp...
2016

Bách Thế Trùng Tu

Còn tiếp...
2016

Trùng Sinh Chi Ngôi Sao Vú Em

Còn tiếp...
2016

Thế Giới Đệ Nhất Thôn

Còn tiếp...
2016

Liên Minh Chi Bật Hack Trực Tiếp Hẹ Thống

Còn tiếp...
2016