Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Trung Học Mỹ Nữ

Còn tiếp...
2018

Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị

FULL
2018

Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân

Còn tiếp...

Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm

Còn tiếp...
2018

Ấn Ảnh ( shotfic)

FULL
2018

Ảnh Ma Dị Nhân

Còn tiếp...
2018

Vợ chủ tịch của tôi

Còn tiếp...

Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Còn tiếp...
2018

Luận Một Vạn Phương Pháp Ăn Yêu Quái

Còn tiếp...
2018

Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Loạn Thế Bá Chủ

Còn tiếp...

Giải Trí Chi Minh Tinh Học Viện

Còn tiếp...

Truy Thần Chi Đạo

Dropped
2018

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Còn tiếp...

Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)

Còn tiếp...
2018

Tôi Là Thần

Còn tiếp...
2018

Y Đạo Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Hoàng Kim Chỉ

Còn tiếp...
2016

Trùng Sinh Ấn Độ Tài Trí Hơn Người

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Trùng Sinh Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Thấu Thị Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Ngã Đích Siêu Năng Lực Liệt Biểu

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Nhân Quả Rút Thưởng Nghi

Còn tiếp...
2016

Trọng Khải Cao Nhất

Còn tiếp...
2016

Hàn Ngu Chi Âm Dương Nhãn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Trò Chơi Máy Mô Phỏng

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Quỷ Vương

Còn tiếp...
2016

Tu Thần Tà Tôn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Lược Thực Giả Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Nữ Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Võng Du Vô Danh Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ Edit

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Trạch Thần

Còn tiếp...
2016

Ảnh Hậu Đối Mặt

Còn tiếp...
2018

Huyển Đế Trở Về

FULL
2016

Địa Sư Hậu Duệ

FULL
2016

Siêu Cấp Cải Tạo Điện Thoại Di Động

FULL
2016

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng

FULL
2016

Bảo Tỉnh

FULL
2016

Ta Muốn Làm Người Tốt

FULL
2016