Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ

HT
2016

ĐộC Bá Thiên Địa

Còn tiếp...
2016

Hỗn Độn Châu

Còn tiếp...
2017

Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hi Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

HT
2016

Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

HT
2016

Thú Tập

HT
2016

Sát Long Hệ Thống

Dropped
2016

Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia

HT
2016

Sử Thượng Tối Ngưu Triệu Hoán

HT

Đại Âm Dương Chân Kinh

HT

Pokemon Chi Kim Tiền Hệ Thống

HT

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

HT
2016

Vô Hạn Động Mạn Lục

HT

Dị Giới Ràng Buộc

HT
2016

Vĩnh Hằng Hoa Viên

Dropped

Trái Tim Của Quỷ

HT
2016

Thần Mộ 2

HT
2016

Trọng Sinh Chi Tối Cường Bạo Quân

HT

Trọng Sinh Thành Liệp Báo

HT
2016

Thiên Nghịch

HT
2016

Chủ Thần Quật Khởi

HT
2016

Mang Theo Sharigan Xông Dị Giới

HT

Sơn Hà Biểu Lý

HT
2016

Thú Giới Trà Chủ

HT
2016

Cốt Đế

HT

Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp

HT
2016

Đan Khí Thần Tôn

Dropped
2016

Kiếm Lăng Hư Không

HT

Kiếm Đạo Tà Tôn

HT

Hồng Thủy

HT
2016

Giang Sơn Mỹ Nhân Chí

HT

All You Need Is Kill

HT
2016

Tà Phượng Nghịch Thiên

Dropped
2016

Nhật Kí Thần Linh

Dropped
2016

Ngục Thánh

Dropped

Manh Nương Thần Thoại Thế Giới

Dropped
2016

Hệ Thống Trải Nghiệm

Dropped
2016

Lãnh Đề Cuồng Thê

Dropped
2016

Đế Đạo Chí Tôn

HT

Đạo Ấn

HT
2015