Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Cung Đấu

Truyện Mới Trong Thể Loại Cung Đấu

Trọng Sinh Sủng Phi

HT
2016

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

HT
2016

Vi Thần Rất Bận

HT
2016

Nghệ ~~ Bảo bối

HT
2016

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

HT
2016

Vương Gia Nói Một Câu

HT
2016

Vấn Tình

HT
2016

Tử Mệ

HT
2016

[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

HT
2016

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng

HT
2016

Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

HT
2016

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

HT
2016

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

HT
2016

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

HT
2016

Túy Linh Lung

HT
2016

Tiêu Tương Thủy Sắc

HT
2016

Chiếm Trọn Tim Đế Vương

HT
2016

Toái Phong Thiên

HT
2016

Thác Giá - Gả Nhầm

HT
2016

Hoa Nhỏ

HT
2016

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

HT
2016

Tỉnh Vị Trì

HT
2016

Thả Thí Thiên Hạ

HT
2016

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

HT
2016

Tướng Quân Vương Phi - Chi Hoa Chúc

HT
2016

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

HT
2016

Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

HT
2016

Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

HT
2016

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

HT
2016

Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

HT
2016

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

HT
2016

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc (Tên Hoàng Đế Kia Mặt Hơi Dê)

HT
2016

Ký Sự Hậu Cung

HT
2016

Thập Đại Khốc Hình

HT
2016

U Lan Lộ

HT
2016

[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

HT
2016

Hậu Cung Chân Huyên Truyện

HT
2016

Hồng Phúc Dao

HT
2016

Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh

HT
2016

Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

HT
2016