Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Cổ Đại

Giới Thiệu Thể Loại Cổ Đại

Truyện lấy bối cảnh ở các thế giới khác hoặc trong lịch sử nơi các triều đại phong kiến tồn tại.

Truyện Mới Trong Thể Loại Cổ Đại

Thánh Nữ Bị Cầm Tù

Còn tiếp...

Thâu Hương Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Tây Du Thí Thiên Ký

Còn tiếp...
2018

Thông Thiên Cổ Lộ

Còn tiếp...
2019

Xuyên Qua Chi Tiên Sinh

Còn tiếp...

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hoàng Thượng, Công Công Có Hỉ Rồi!

Còn tiếp...

Việt Nam Tu Tiên Giới

Còn tiếp...
2019

Sủng Phi Tuyệt Thế Ma Vương Bá Đạo

Còn tiếp...
2019

Song Thế Sủng Phi (Dịch)

Còn tiếp...

Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

Còn tiếp...
2019

Mê Cục Ái Tình

Còn tiếp...
2019

Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm

Còn tiếp...
2014

Quật Khởi Đi, Nước Đức

Còn tiếp...
2017

Tứ đại dâm hiệp

Còn tiếp...
2018

Cửu Kiếm Lăng Thiên Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Cung Nữ Thượng Vị Ký (Bản dịch)

FULL
2018

Hậu Cung Như Ý Truyện " Quyển 1"

Còn tiếp...
2012

Đại Việt Sử Kỳ

Còn tiếp...
2019

Khóa Văn Hệ Thống, Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Còn tiếp...
2017

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Nam Phụ Thỉnh Đừng Hắc Hóa

Còn tiếp...
2019

Đại Địa Chủ Lưu Manh (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Tiên Nghịch Chi Hậu

Còn tiếp...
2019

Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

FULL
2019

Cẩm Tú Đích Nữ

Còn tiếp...

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

FULL
2019

Thế Giới Bệnh

Còn tiếp...
2010

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Còn tiếp...
2018

Thất gia - Quyển 1 + 2

FULL
2014

Tuyệt Thế Thần Hoàng Đại Đế

Còn tiếp...
2017

Giáo chủ xuyên qua thật uy vũ

Còn tiếp...
2019

Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Còn tiếp...
2018

9 kiếp chỉ chung tình một người

Còn tiếp...

Quyền Sắc Thanh Hương

Còn tiếp...
2019

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Hiệp Khách Vương Phi phần 1

Còn tiếp...
2018

Thần Tiên Cũng Phải Sợ

FULL
2018

Xuyên qua dị giới thần điêu

Dropped
2016