Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Cổ Đại

Giới Thiệu Thể Loại Cổ Đại

Truyện lấy bối cảnh ở các thế giới khác hoặc trong lịch sử nơi các triều đại phong kiến tồn tại.

Truyện Mới Trong Thể Loại Cổ Đại

Thông Thiên Cổ Lộ

Còn tiếp...
2019

9 kiếp chỉ chung tình một người

Còn tiếp...

Cung Nữ Thượng Vị Ký (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Nam Phụ Thỉnh Đừng Hắc Hóa

Còn tiếp...
2019

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Hoàng Thượng, Công Công Có Hỉ Rồi !

Còn tiếp...

Đại Địa Chủ Lưu Manh (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Tây Du Thí Thiên Ký

Còn tiếp...
2018

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Còn tiếp...
2019

Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Còn tiếp...
2019

Quyền Sắc Thanh Hương

Còn tiếp...
2019

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Còn tiếp...
2018

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Còn tiếp...
2018

Hiệp Khách Vương Phi phần 1

Còn tiếp...
2018

Thâu Hương Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Thần Tiên Cũng Phải Sợ

FULL
2018

Xuyên qua dị giới thần điêu

Còn tiếp...
2016

Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Còn tiếp...

Dừng Tay Đi, Bệ Hạ

Còn tiếp...

Thần Cấp WeChat Bạo Ngược Tam Quốc

Còn tiếp...
2018

Nghịch mệnh

Còn tiếp...
2018

Lời Hứa Bị Lãng Quên

Còn tiếp...
2018

Đại huyên náo: Chính phi lại không bằng Tiểu thiếp

Còn tiếp...

Ngược Thời Gian Trở Về Bên Người

Còn tiếp...
2018

Hậu Vị

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Điển

Còn tiếp...
2018

Vô Kỵ Triệu Minh

Còn tiếp...

Thụy Hương Đài

FULL
2018

Thiên Hạ Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Sợi Chỉ Đỏ

Còn tiếp...
2018

Thần Y Hoàng Hậu (Dịch)

Dropped

Tham Tiền Tiên Khiếu

FULL
2017

(Đấu La Đại Lục)Thần giới truyền thuyết

Còn tiếp...

Thập sinh nhị mộng một kiếp đào hoa

Còn tiếp...
2018

[BH] Đại Sư Tỷ Một Chút Đều Không Vui

Còn tiếp...
2016

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Còn tiếp...
2018

Đóa Hoa Mềm Mại Nhà Tướng

Còn tiếp...
2018

Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn

Còn tiếp...