Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Cổ Đại

Truyện Mới Trong Thể Loại Cổ Đại

Bá à, ka là truyền thuyết

Còn tiếp...
2018

Nữ Phối Tổng Thị Bị Xuyên Việt

Còn tiếp...
2018

Xuyên không Thành...Dược Nữ

Còn tiếp...
2017

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Dropped
2017

Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư ( Quyển 1 – THIÊN HẢI MÔN)

HT
2017

Tiểu Lang Tướng Quân

HT

Dò Hư Lăng ( Cổ Đại Thiên )

Dropped

Tam Nhật Triền Miên

HT

Trọng Sinh Chi Trứ Ma

HT

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

HT

Tâm Thuỷ Dao

HT

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

HT

Nam thê của Tể tướng

HT

Hoàng Hậu Siêu Quậy - Haza2369

HT

Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

HT

Phượng Huyền Cung Thương

HT

Yêu Ma Đạo

HT

Sinh Ý Nhân

HT

Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

HT

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi

HT

Danh Môn Công Lược

HT

Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

HT
2017

Tương Quý Phi Truyện

HT
2017

Ai Yêu Ai

Dropped

Kế Thê

HT
2017

Cuộc Sống Ở Bắc Tống

HT

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

HT

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

HT

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

HT

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

HT

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

HT

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ

HT

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

HT

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

HT

Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

HT

Đại Thú Tân Nương

HT

Công Chúa Tha Mạng

HT

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

HT

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

HT

Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

HT