Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Cổ Đại

Giới Thiệu Thể Loại Cổ Đại

Truyện lấy bối cảnh ở các thế giới khác hoặc trong lịch sử nơi các triều đại phong kiến tồn tại.

Truyện Mới Trong Thể Loại Cổ Đại

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Còn tiếp...

Thục Phi

Còn tiếp...

Ma Đế Quấn Thân: Thần Y Cửu Tiểu Thư (Dịch)

Còn tiếp...

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Còn tiếp...
2016

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Còn tiếp...

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Dịch)

Còn tiếp...

Thần Y Hoàng Hậu (Dịch)

Còn tiếp...

Xuân Noãn Hương Nùng

Còn tiếp...

Thịnh Sủng Tiểu Độc Phi

Còn tiếp...
2018

Xướng Môn Nữ Hầu

Còn tiếp...
2018

Mỹ Nhân Kiều

Còn tiếp...

Du Thế Tà Quân.

Còn tiếp...
2018

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Còn tiếp...

Thế Nào Là Hiền Thê

Còn tiếp...

Xứng Lứa Vừa Đôi

FULL

Nông Kiều Hữu Phúc

Còn tiếp...
2018

Cổ Đại Thượng Vị Công Lược

Còn tiếp...

Một Ngôi Mộ Hai Số Phận

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Dropped

Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân

Còn tiếp...
2012

Bảo Long Thần Thám

Còn tiếp...
2015

Đắc Kỷ

Dropped

Khuynh Thành Độc Tiên (Edit Full)

Dropped
2016

Hầu Gia, Đợi Đã

FULL

Biên Bức

FULL

Bản Ghi Chú Hằng Ngày

FULL

Pháp Gia Cao Đồ

Dropped

Cung Lược

FULL
2016

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá ( Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

FULL
2016

Vương Gia, Ngài Quá Phận Rồi!

Dropped
2016

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Dropped

Phượng Phá Cửu Tiêu: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

FULL

Kim Phong Ngọc Lộ

FULL
2017

Nhất Kiếm Chung Tình

FULL
2017

Chính Cung Tiểu Thiếp

FULL

Tình Yêu Đan Xen

FULL

Thế Giới Điện Ảnh Hệ Thống

FULL
2017

Dạo Chơi Thế Giới thần

FULL
2017

NHẤT CHIẾN THÀNH CÔNG

FULL