Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

nkokkholoren
Luyện Khí Tầng Hai (99%)

yy ra nhiều truyện hệ thống mới đi

tạo bởi
20 Tháng 9.
mới trả lời
20 Tháng 9.
1
trả lời
91
xem
1
thành viên
Cẩuca
Cẩuca
VIP 1
Luyện Hư Trung Kỳ (54%)
Chưởng Môn Vạn Yên Chi Sào

https://truyenyy.com/mon-phai/van-yen-chi-sao/truyen/ Team mình dịch nhiều truyện hệ thống lắm, mời đạo hữu tham gia.

Bạn đang đọc bài truyện mới tạo bởi nkokkholoren trong Yêu Cầu Truyện Mới.