Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Yêu Cầu Truyện Mới


Ở đây bạn có thể tạo bài viết yêu cầu truyện chưa có trong kho.
Dịch truyện 放开那个女巫
 • 173
 • 16
 • 9
 • keneki21
Xin Truyện Sắc Nặng Có Loli
 • 355
 • 30
 • 2
 • ngtrungduc2021
Cầu Truyện Đồng Nhân
 • 52
 • 5
 • comradeh
Tìm truyện, tìm người
 • 98
 • 10
 • 13
 • nguyentrucvy
Võng du
 • 68
 • 7
 • 4
 • Bách_Tùng
Xin truyện sắc Huynh muội
 • 102
 • 8
 • 2
 • Bách_Tùng
Nó ít hiểu nhiều " Tìm Truyện "
 • 73
 • 4
 • 5
 • LạcẢnh
Tìm chuyện
 • 56
 • 7
 • 1
 • LãnhKhuyết
Xin dịch truyện
 • 40
 • 1
 • minhmoria69
tìm truyện hay
 • 33
 • 1
 • Bách_Tùng
Tìm truyện đọc giết tg
 • 79
 • 11
 • 3
 • MayêuNguyễn
Sắc hiệp, xuyên không,18+
 • 187
 • 7
 • jaybeexd
Sáng tác truyện
 • 37
 • 2
 • 3
 • longxinh000
Cần tìm truyện đọc trong lúc nhàm chán
 • 88
 • 10
 • 1
 • VoDanhLangKhach
Tìm thêm truyện Hệ thống
 • 136
 • 13
 • 3
 • nghiathanh
Cần các đạo hữu dịch truyện Anh Hùng Ngục Giam
 • 56
 • 6
 • 3
 • nghiathanh
Tìm truyện giải trí
 • 93
 • 12
 • 4
 • nghiathanh
Tìm truyện main bá và xây dựng thế lực
 • 114
 • 9
 • 5
 • keneki21
Phi Thiên dịch
 • 38
 • 4
 • 2
 • longxinh000
tìm link truyện gốc
 • 42
 • 3
 • sieusss
Tìm truyện main chuyển sinh bá đạo
 • 111
 • 12
 • 1
 • MỗOaOa
Tìm truyện trọng sinh main ổn, nhiều vợ, nvp không não tàn'
 • 111
 • 14
 • 2
 • baongoc12345
Tìm công pháp
 • 54
 • 9
 • 2
 • longxinh000
Xin truyện ngược
 • 54
 • 6
 • Binhprols01
Tìm truyện sắc hiệp full mà hay
 • 198
 • 12
 • 1
 • AnhBêQuá
Tìm đọc truyện
 • 74
 • 8
 • 7
 • thanhak37
Cầu truyện main độc hành, nhân vật phụ không não tàn
 • 118
 • 12
 • 3
 • ngoknghek93
mọi người cho mình xin chút truyện hay
 • 65
 • 7
 • 9
 • ussop
Cho mình xin mấy bộ truyện nhẹ hài với
 • 84
 • 10
 • 3
 • LãnhKhuyết
Xin truyện main nhiều vợ
 • 201
 • 17
 • Nghịch_Đế
Tiên hiệp
 • 74
 • 14
 • Nghịch_Đế
Tìm truyên hay
 • 106
 • 14
 • 26
 • Kkhanhs
cầu công pháp
 • 44
 • 6
 • 1
 • ussop
Tìm người bao nuôi cho truyện " Siêu Thần Chế Tạp Sư"
 • 32
 • 2
 • 7
 • songhyehee
Mua của các anh em
 • 62
 • 9
 • 2
 • LãnhKhuyết
Cầu truyện nói về zombie
 • 71
 • 12
 • 3
 • Nghịch_Thiên_Mệnh
Xin truyện đô thị hoặc dị năng
 • 67
 • 6
 • LãnhKhuyết
Tìn truyện
 • 79
 • 8
 • 1
 • LãnhKhuyết
Xin truyện võng du
 • 53
 • 7
 • LãnhKhuyết
Tìm truyện đô thị dị năng hoặc đô thị tiên hiệp
 • 159
 • 16
 • 7
 • LãnhKhuyết
Trang 1/9
Danh Sách Đề Mục
Các Bài Viết Nổi Bật Được Đính