Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chợ Trời

Những vật phẩm được các đạo hữu khắp YY Giới rao bán tự do:

Cầu LT độ kiếp
Số Lượng: 1
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
Yo-yo
Số Lượng: 4
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
Kiếm ăn
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Kiếm ăn
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
3 LT
Ban
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Nhân phẩm cao sẽ được đồ tốt
Số Lượng: 1
Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.
Kiếm cơm
Số Lượng: 1
Đổi tên đăng nhập thành viên vĩnh viễn duy nhất 1 lần.
Tự do trả giá, không dưới 5 lt
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
10 LT
Ăn cướpp
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
dại mua
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
dại mua
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
Nhân phẩm cao sẽ được đồ tốt
Số Lượng: 1
Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.
Cần ít linh thạch các đạo hữu ủng hộ
Số Lượng: 1
Phục hồi đầy HP hiện hành khi sử dụng.
bán gấp
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
5 LT
Mại zdô ! Mại zdô !
Số Lượng: 1
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
5 LT
Mại zdô ! Mại zdô !
Số Lượng: 1
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
Nhân phẩm cao sẽ được đồ tốt
Số Lượng: 1
Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.
3 LT
.
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
. Mua giúp đệ để độ kiếp với
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
Nhân phẩm cao sẽ được đồ tốt
Số Lượng: 1
Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.