Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 958 Phiền toái trên thân

Bạn đang đọc Tu Chân Giả Tại Dị Thế của Vũ Phong

Phiên bản Dịch · 1516 chữ · khoảng 5 phút đọc

Đan điền Nhạc Thành như có tiếng sấm sét nổ vang, cả đan điền pháp nguyên đều dâng lên, cảnh tượng vạn mã tề bôn, kim đan khí lưu rít gào, dường như có một đạo kim khí mở ra, Ngay sau đó, kim khí tiết ra ngoài, một đạo kim mang ngay tại bên ngoài cơ thể Nhạc Thành nứt toác ra.

Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo thân ảnh kim sắc mơ hồ như ẩn như hiện, chỉ thấy thân ảnh này thật lớn, lập tức lẩm bẩm nói:

- Phong ấn hàng tỉ năm, thân diệt thần bất diệt, sư đệ, hết thảy đều ở kiếp số, lần này phải nhờ vào chính ngươi.

- Vang ầm ầm.

Sauk hi tiếng nổ vang lên, nếu không có cấm chế của Lang Lễ, sơn động này bị chấn sụp đổ rồi.

- Chúc mừng chủ nhân đột phá tới Thiên tiên sơ kỳ.

Lang Lễ thu hồi cấm chế, mọi người lúc này đều có vẻ mặt kinh hãi, Nhạc Thành mười năm thời gian đột phá tới Thiên tiên sơ kỳ, không biết hắn rốt cuộc chiếm được cơ duyên gì đây.

- Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế.

Nhạc Thành cười to lên, mười năm thời gian, cuối cùng hắn tìm hiểu Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cũng có chút thành tựu.

Nghe được Nhạc Thành cười lớn, Lang Lễ cùng mọi ngươi đều đưa mắt nhìn nhau, Thanh Đồng nhịn không được hỏi:

- Lão ba, người phá lên cười cái gì, làm sao như vậy?

- Không có gì, chính là nghĩ thông suốt một vấn đề mà thôi.

Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại cười nói. Nguyên lai Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết tồn tại, hiện tại, Nhạc Thành cũng biết Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết không phải dựa vào pháp lực, nguyên thần, máu huyết, mà nhờ vào cởi bỏ, Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết này mặc dù là một thức kiếm quyết, nhưng trong đó ẩn chứa đại đạo tồn tại, loại đạo này, cùng thần thông ấn ký trong đầu không giống nhau.

- Chúng ta đi ra ngoài đi.

Nhạc Thành nhìn mọi người nói, lần này thu hoạch chính là không ít, mười năm thời gian đột phá tới Thiên tiên cảnh giới, hoàn toàn dựa vào Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết trợ giúp, chính mình linh quang hiện ra, ngộ đạo không ít, thứ đạo này, thật đúng là huyền diệu khó giải thích, tuy nói là hiện tại đều là Địa tiên chi cảnh, Nhạc Thành đối với đạo vẫn chưa hiểu rõ hết, còn không dám nói chính mình biết đạo.

- Thời hồng hoang phá Huyền Hoàng cảnh, ở nhân gian Ngũ Hành. Độ ba nghìn năm thăng thiên, hàm quan làm phép đạo thường minh, hỗn độn Ngũ Hành nắm giữ, ban thưởng ngươi tru tiên diệt ma bí quyết, thuận vị vì đạo.

Nhạc Thành còn nhớ tới một đoạn Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết này, không biết là ai lưu lại, nhưng hắn tìm hiểu, đạo hạnh không đủ, cũng tìm hiểu không được gì, nhưng có thể khẳng định chính do một vị cường giả lưu lại.

- Chủ nhân, mười năm thời gian đột phá tới Thiên tiên chi cảnh, chẳng lẽ bởi vì Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết sao?

Mọi người sau khi rời khỏi sơn động, Thú Ma nhịn không được hỏi.

- Xem như vậy đi, chính là cơ duyên càng thêm ít, nếu muốn đột phá phải dựa vào chính mình cố gắng tu luyện mới được.

Nhạc Thành nói. Mười năm này đột phá tới Thiên tiên chi cảnh, Nhạc Thành trong lòng rõ ràng nhất, hoàn toàn là bởi vì Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết, có thể trực tiếp trợ giúp đột phá, Nhạc Thành mơ hồ có thể cảm thấy ngọc giản còn có bí mật khác, nhưng hiện tại cũng vô pháp lĩnh ngộ đến, cũng chỉ có thể từng bước tu luyện mà thôi.

Bên trong Mê Vụ Tùng Lâm, mười năm thời gian có rất ít người đến. Mười năm thời gian tin tức Cực Sắc Đạo Nhân, mọi người cũng đều tin tưởng Cực Sắc Đạo Nhân nhất định là chạy khỏi Mê Vụ Tùng Lâm rồi.

Nếu không có tin tức Cực Sắc Đạo Nhân, hơn nữa Mê Vụ Tùng Lâm này nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không muốn ở lại bên trong.

Lúc này có sáu đạo thân ảnh từ trong Mê Vụ Tùng Lâm đi ra, đúng là đám người Nhạc Thành, sau khi đi ra Mê Vụ Tùng Lâm, sáu người hướng về phía Cực Nhạc Thành Thái Hoa sơn mà đi, phạm vi Thái Hoa sơn hơn mười ngàn dặm, chính là nơi náo nhiệt nhất Cực Nhạc Thành.

- Chủ nhân, Thái Hoa sơn chính là nơi của Đại La Kim Tiên Xích thành chủ, lần trước Xích Ngạo Tuyết chính là nữ nhân của hắn, truyện tống trận ngay tại Thái Hoa sơn, chúng ta muốn đi Hạo Thiên môn phải đi đến truyện tống trận Thái Hoa sơn mới được.

Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói.

- Hạo Thiên môn ở địa phương nào.

Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi.

- Hạo Thiên môn ở phía Đông Thanh Hoa thành, chính lão chủ nhân cùng Thanh Hoa thành thành chủ đố thắng một chỗ linh sơn, sau lão chủ nhân ở chỗ này sáng lập Hạo Thiên môn.

Lang Lễ nói.

Một đường phi hành, hai tháng sau, mọi người mới tới Thái Hoa sơn, Thái Hoa sơn phạm vi hơn vạn dặm, bởi vì Cực Nhạc Thành thành chủ chính là chủ nhân của Thái Hoa sơn, cho nên chung quanh Thái Hoa sơn kiến thiết thành Đại Thành, một tòa Đại Thành này so với cả Huyền Thiên nội địa còn lớn hơn.

Thái Hoa sơn cũng náo nhiệt phi thường, tiên ma hai phe đều không thể tương dung, nhưng Nhạc Thành xem ra, cũng là quan hệ ích lợi mà thôi, hiện tại trên đường đều có người của Ma đạo, cũng không thấy người của Tiên đạo.

Tại Thái Hoa sơn, đám người Nhạc Thành tìm một chỗ đặt chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi truyện tống trận đến Thanh Hoa thành.

Lúc ở Mê Vụ Tùng Lâm thu hoạch được một chút, Nhạc Thành trên thân cũng có không ít tinh thạch, hiện tại Nhạc Thành trên người có hơn hai vạn linh phẩm tinh thạch, tiên phẩm tinh thạch cũng có sáu khối, tương đương với sáu nghìn linh phẩm tinh thạch.

Còn hạ phẩm cùng một ít trung phẩm tiên khí, Nhạc Thành cùng Diễm Ma cũng không cần, cho nên tính toán tìm chỗ ngồi bán đi, cũng có thể thêm mấy vạn linh phẩm tinh thạch.

Lần trước ở Mê Vụ Tùng Lâm, có Lang Lễ, mọi người đánh chết không ít La Thiên đại ma, nhưng đều là tán tu, cho nên thu hoạch cũng không lớn, sau lại đánh chết người của Tiên Đạo liên minh, mới có một ít thu hoạch.

Mọi người tới Thái Hoa sơn, sáu người Nhạc Thành từ tụ bảo tông đi ra, pháp bảo cướp được ở Mê Vụ Tùng Lâm toàn bộ bán đi, Diễm Ma cò kè mặc cả cuối cùng bán được ba vạn linh phẩm tinh thạch, giá này coi như được rồi, dù sao chỉ có vài món trung phẩm tiên khí mà thôi, đại bộ phận đều là hạ phẩm tiên khí.

Mua bán tiên khí, loại chuyện này ở Tiên Ma giới cũng bình thường, Tiên Ma giới vô biên vô hạn, tiên ma đông đảo tự nhiên có sinh ý có thể làm được, Nhạc Thành vừa mới ở tụ bảo tông, tụ bảo tông tráng lệ, bên trong còn có bán tiên khí thượng hạng, còn có luyện chế tài liệu tiên khí thượng hạng.

Có một thanh trường kiếm tiên khí thượng hạng, Nhạc Thành nhìn thoáng qua giá, là một vạn tiên phẩm tinh thạch, cũng là một triệu linh phẩm tinh thạch, nhất thời làm cho Nhạc Thành trợn mắt, tiên khí thượng hạng quý như thế, không biết tiên khí cao nhất bán bao nhiêu đây, Hạo Thiên Tháp nếu lấy ra bán không biết có thể bán bao nhiêu tinh thạch.

Nhưng đối với Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bán, nói giỡn hay sao, thượng cổ thần khí trừ phi người là ngốc tử, mà ngốc tử cũng không bán đi, đây chính là bảo vật vô giá.

- Sư thái, ngươi xem sáu người kia, có hai người giống như những người mười năm trước ở Mê Vụ Tùng Lâm.

Trong lúc đám người Nhạc Thành rời khỏi tụ bảo tông, có người đưa ánh mắt nhìn đám người Nhạc Thành.

---o0o---

Bạn đang đọc Tu Chân Giả Tại Dị Thế của Vũ Phong
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 137

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự