Danh sách chương Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương mới lên trước
Truyện có 1164 chương.
Siêu cấp tán ma
1
Xuyên việt Huyền thiên đại lục.
2
Tô Hân Nhi
3
Trúc Cơ sơ kỳ.
4
Trúc cơ đan.
5
Luyện đan
6
Đan thành
7
Vạn kiếm quy nhất
8
Trúc Cơ trung kỳ
9
Luyện chế đan dược tứ phẩm
10
Thông Kinh đan.
11
Vân Phỉ Phỉ
12
Từ hôn
13
Ước hẹn ba năm
14
Luyện Chế phi kiếm
15
Mê ảo trận
16
Đấu giá đại hội bắt đầu
17
Giá trên trời.
18
Vạn Thú lô
19
Không biết sống chết.
20
Tên tiểu tử ngươi được đó
21
Đánh lén
22
Lại đến Nguyên Bảo tông
23
Cẩm bào nữ tử
24
Hàng xóm có nữ nhân trưởng thành
25
Người này hơi thần bí.
26
Ta cõng ngươi trở về.
27
Chuẩn bị dự thi.
28
Ta tuyệt đối không lừa ngươi
29
Một nghìn năm
30
Huyết mạch Đấu đế.
31
Nên ăn vào hay không.
32
Khả năng hấp thu
33
Hoàng Long thân thể
34
Trận đầu
35
Hỏa diễm nghìn dặm
36
Thắng trận đầu
37
Nhạc Thành chiến thắng
38
Đan Hỏa so đấu
39
Linh hồn công kích
40
Ngươi cút ngay cho ta
41
Gia canh đáo của Lập Anh trấn
42
Định Thần đan
43
Ta là Kiều tỷ
44
Tuyệt đối yêu nghiệt
45
Hàn Nguyệt
46
Y phục cởi ra
47
Chính là một yêu nghiệt
48
Trời sinh mị đồng
49
Kinh sợ
50
Cường địch.
51
Ngươi muốn đoạt xá ta
52
Bát Sí Linh mãng
53
Lục giai ma thú Thanh Kim Sư
54
Bạch Y nữ tử
55
Song tu công pháp
56
Ngươi có thể lảng tránh được không?
57
Mộ Dung Hiểu Hiểu.
58
Thiên Niên huyết quả
59
Tiên Hảo Hảo
60
Gia tộc Tư Mã
61
Tư Mã Yên Nhiên
62
Ta đi gặp nhạc phụ.
63
Công kích linh hồn
64
Kim Tiên khôi lỗi
65
Xuất quan
66
Âu Dương Phiên Tình
67
Đan môn, Đỗ Mật Nhi
68
Tam phẩm Đan dược
69
Đợt thi đấu thứ hai
70
Ngũ phẩm trung giai đan dược
71
Chiếc ghế khách khanh trưởng lão
72
Bức hôn
73
Thâm hải
74
Ma pháp phi thảm
75
Lục giai ma thú Khiếu Thiên Hổ
76
Thu phục
77
Thác Ni tư.
78
Lục giai ma thú Tử Điện mãng
79
Thác Ni Tư đột phá
80
Sỉ nhục của nhân loại
81
Thiên Niên âm thổ
82
Nữ tử kia đẹp quá
83
Thu người hầu
84
Biến cố Nhạc gia
85
Tuyệt thế bảo kiếm
86
Nhiều người khi dễ một người sao?
87
Tam đại gia tộc thảm rồi.
88
Cường giả Đấu Hoàng
89
Tiêu diệt Nhạc gia
90
Nguyên Bảo tông thương tâm
91
Như hình với bóng
92
Vân gia lão tổ tông
93
Cường Hãn
94
Nhạc Thành
95
Đi Thanh Vân môn
96
Phế vật đã đến
97
Một mình một trận chiến
98
Nữ tử áo tím tuyệt sắc
99
Đấu khí học viện. (1)
100