Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

79

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật La Chinh - Thần Chi Bách Luyện

La Chinh

Nhân Vật Chính · Ability

Ăn hành quen. Lụm đc bí kíp xịn. Bá từ từ