Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

5

Bình

35

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Lưu Manh Lão Sư

Truyện có 1969 chương.
1969
ĐẠI KẾT CỤC
1968
Chương 2000
1967
Chương 1999
1966
Chương 1998
1965
Chương 1997
1964
Chương 1996
1963
Chương 1995
1962
Chương 1994
1961
Chương 1993
1960
Chương 1992
1959
Chương 1991
1958
BẮT TRẦN THIÊN MINH NỮ NHÂN
1957
NÀNG KHÔNG CHỊU THEO CHÚNG TA CÙNG NHAU
1956
Chương 1988
1955
Chương 1987
1954
Chương 1986
1953
Chương 1985
1952
Chương 1984
1951
Chương 1983
1950
Chương 1982
1949
Chương 1981
1948
Chương 1980
1947
Chương 1979
1946
TIÊN SINH MUỐN XUẤT THỦ
1945
KHÔNG PHẢI TRÚNG ĐỘC
1944
Chương 1976
1943
CHUNG HƯỚNG LƯỢNG GIẾT LONG ĐỊNH
1942
CÓ NỘI GIAN
1941
Chương 1973
1940
Chương 1972
1939
Chương 1971
1938
Chương 1970
1937
THU TIỂU HỒNG
1936
NGƯƠI GHEN TỊ
1935
TIỂU NGŨ LỜI NÓI
1934
CẢM TÌNH KHÔNG THỂ MIỄN CƯỠNG
1933
Chương 1965
1932
Chương 1964
1931
Chương 1963
1930
Chương 1962
1929
Chương 1961
1928
Chương 1960
1927
Chương 1959
1926
Chương 1958
1925
Chương 1957
1924
Chương 1956
1923
Chương 1955
1922
Chương 1954
1921
Chương 1953
1920
Chương 1952
1919
Chương 1951
1918
CHUNG HƯỚNG LƯỢNG BỊ TẬP KÍCH
1917
Chương 1949
1916
Chương 1948
1915
Chương 1947
1914
Chương 1946
1913
Chương 1945
1912
Chương 1944
1911
Chương 1943
1910
CÓ DẦU MỎ
1909
TRUYỀN QUỐC NGỌC TỶ
1908
LỤC GIÁC TRẬN PHÁP
1907
TA TUYỆT KHÔNG ĐÓI
1906
XÔNG VÀO TRẬN ĐỊA
1905
GIẾT XÀ
1904
TRONG HỒ ĐẠI XÀ
1903
SƠN CỐC
1902
VÀO TRẬN
1901
THẠCH ĐẦU BIẾN HÓA
1900
CÓ HƠI THẤT VỌNG
1899
TÌM KIẾM BẢO TÀNG
1898
TÍM LÁ SƠN TRANG
1897
QUẢ NHIÊN CÓ BÍ MẬT
1896
NGƯƠI ĐÂY LÀ CÁI GÌ
1895
PHÂN TÍCH AI LÀ TIÊN SINH
1894
MUỐN DÙNG HỘP GẤM
1893
ĐỒNG QUY VU TẬN
1892
Chương 1923
1891
ĐÁNH CHẾT TRẦN THIÊN MINH
1890
BẮT CÓC CON TIN
1889
THỜI KHẮC NGUY HIỂM
1888
NGUYÊN LAI LÀ CÁC NÀNG
1887
MỸ NỮ TRANH CHẤP
1886
BỐI VĂN PHÚ MỜI
1885
LÀM CHO NÀNG HẠNH PHÚC
1884
ĐỪNG CHO NÀNG TRƯỚC
1883
LẦN THỨ HAI THỬ
1882
BỐI VĂN PHÚ THỈNH UỐNG RƯỢU
1881
TIỀN NGƯƠI CHO TA MƯỢN
1880
TA HỎI QUA NGƯỜI BÁN HÀNG
1879
UỐNG SAY
1878
ĐI NHÀ CẦU
1877
CÙNG NGUYỆT TÂM UỐNG RƯỢU
1876
Chương 1907
1875
LONG NGUYỆT TÂM THỬ
1874
NHO NHỎ THAY ĐỔI KHÔNG ĐƯỢC
1873
CAO MINH TỨC GIẬN
1872
NHÌN THIÊN MINH
1871
CAO MINH ÁM CHIÊU
1870
VỀ NHÀ