Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

141

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Myuki - Lớp Học YY Giới

Myuki

Timmy
Nhân Vật Chính · Nữ · Anibus

Mang trong mình hai dòng máu , nàng được coi là hiện thân của nữ thần sắc đẹp ........................