Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 686 Phá trận (trung,hạ)

Bạn đang đọc Chân Tiên của EK

Phiên bản Dịch · 2974 chữ · khoảng 10 phút đọc

Ngô Tinh mượn lực lượng của Tổ Long Ấn va chạm một kích với thân ngoại hóa thân của Kim Thai tôn giả mới miễn cưỡng coi như lực lượng ngang nhau, thế nhưng tiên lực của Kim Thai tôn giả khẽ vận chuyển, song chưởng vốn tán loạn trong nháy mắt khôi phục như bình thường, giống như chưa hề tổn hao gì, một lần nữa nắm tay lại, công kích về phía Ngô Tinh.

Đồng thời lại có hơn ba mươi cụ thân ngoại hóa thân truy đuổi tới bên cạnh sáu người Cổ Thần, hoặc quyền thành chưởng, hoặc trảo thành chỉ, công kích hướng về phía sáu người Cổ Thần.

Có thân ngoại hóa thân thậm chí sử dụng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành đại đao cự phủ, mạnh mẽ chém xuống đầu sáu người Cổ Thần.

Trong sát na, sáu người Cổ Thần liền lâm vào hơn mười đạo công kích kinh khủng.

Ngô Tinh liên tục sử dụng Tổ Long Ấn đối kháng với thân ngoai hóa thân của Kim Thai tôn giả, đồng thời đánh ra một chưởng, một chưởng cương từ lòng bàn tay hắn phóng đi, trong sát na biến thành nghìn trượng, hướng về phía một thân ngoại hóa thân dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành cự phủ oanh kích tới.

Bốn vị cường giả cái thế Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều vận chuyển thực lực của chính mình đề cao tới cực hạn, một bên sử dụng tiên bảo đối địch, một bên còn muốn bổ ra chưởng ấn quyền cương, ứng phó với càng nhiều thân ngoại hóa thân kéo tới công kích.

Cổ Thần nhìn ra được hơn mười đạo thân ngoại hóa thân này đều có thực lực rất mạnh mẽ, mượn lực lượng của Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, so với Ngô Tinh kém hơn không nhiều, tuy rằng bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân thuộc vào tầng trung bình trong cách cường giả cái thế, gần với cường giả cái thế tầng thứ nhất như Ngô Tinh, nhưng song quyền khó địch tứ thủ.

Bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân làm sao có thể chống đỡ được hơn mười đạo công kích từ thân ngoai hóa thân thực lực không kém họ liên thủ với nhau?

Vì vậy Cổ Thần biến lực tấn công của chính mình đối với những thân ngoại hóa thân này căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, không bằng toàn lực phòng ngự.

Lập tức, Cổ Thần vận chuyển tiên lực thuần dương trong cơ thể đạt tới mức cực hạn, Thái Hư Tiên Đỉnh dưới tiên lực thuần dương mạnh mẽ của hắn thôi động lại tăng lên vài phần, có thể dung nạp cả một phòng ở bên trong, đồng thời dung nạp cả năm người Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân trong Thái Hư Tiên Đỉnh.

Ầm ầm ầm ầm…

Liên tiếp tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc, quả nhiên không ngoài dự liệu của Cổ Thần, bốn người Long anh không thể ngăn cản được hơn mười đạo công kích thân ngoại hóa thân, pháp bảo của bọn họ trong nháy mắt bị đánh văng ngược trở lại, chưởng ấn quyền cương của bọn họ đánh ra càng bị hóa thành hư vô.

Công kích của hơn mười thân ngoại hóa thân tiếp tục rơi vào chưởng cương và Tổ Long Ấn của Ngô Tinh, cho dù cường đại như Ngô Tinh cũng không thể ngăn cản được nhiều cường giả cái thế liên thủ công kích như vậy, huống hồ còn có một Kim Thai tôn giả không kém gì so với hắn.

Trong sát na, Tổ Long Ấn cũng bị oanh kích văng ngược trở về, lực lượng chấn động thật lớn càng khiến Ngô Tinh trong Thái Hư Tiên Đỉnh liên tục lui lại phía sau hơn mười bước, thẳng cho tới khi va chạm vào vách Thái Hư Tiên Đỉnh, phát ra tiếng ông chấn động mới ngừng lại được.

Ầm…

Ngô Tinh vừa mới va chạm vào vách Thái Hư Tiên Đỉnh, một tiếng nổ chấn động cực lớn liền từ Thái Hư Tiên Đỉnh truyền tới.

Công kích của hơn mười đạo thân ngoại hóa thân đều oanh kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh.

Tuy rằng Thái Hư Tiên Đỉnh không bị nổ nát, thế nhưng lực chấn động vô cùng to lớn cũng khiến Thái Hư Tiên Đỉnh như đạn rời khỏi nòng, bắn đi thật xa, đủ bay được mấy nghìn trượng, sáu người Cổ Thần trong đỉnh bị chấn tới đầu choáng não váng.

Phụt…

Năm vị cường giả cái thế Ngô Tinh còn tốt, thực lực của Cổ Thần thấp nhất, Thái Hư Tiên Đỉnh lại do hắn khống chế, bị lực lượng chấn động ảnh hưởng lớn nhất, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, đã thụ thương.

Chỉ bất quá Cổ Thần bị thương, mộc chi bản nguyên trong mệnh tuyền lập tức nhảy lên, tựa hồ sau khi Cổ Thần bước vào Hư Không kỳ, theo thực lực đề cao rất nhiều, tam đại bản nguyên trong mệnh tuyền càng lúc càng thêm hòa hợp, cũng không cần Cổ Thần thúc giục vận chuyển, một khi thụ thương mộc chi bản nguyên liền lập tức chủ động tiến hành trị liệu.

Mộc chi bản nguyên vô cùng cường đại, Cổ Thần vừa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, hầu như là trong hai lần hô hấp sắc mặt Cổ Thần lập tức chuyển biến tốt hơn, thương thế khỏi hơn phân nửa, xem ra chỉ cần mấy lần hô hấp là hoàn toàn khôi phục như thường, tốc độ chữa thương như vậy thực sự nghe mà rợn người.

Có mộc chi bản nguyên trong mện tuyền, trừ phi Cổ Thần bị miểu sát trong nháy mắt, bằng không lấy lực lượng khôi phục cường đại của mộc chi bản nguyên, Cổ Thần hầu như có bất tử chi thân, căn bản không thể giết chết.

Lúc này tốc độ chữa thương của Cổ Thần tuy rằng vô cùng rợn người, nhưng năm vị cường giả cái thế Ngô Tinh lại không có tâm tư đi chú ý điều này, trong Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, ba mươi sáu thân ngoại hóa thân của ba mươi sáu cường giả cái thế lại tiếp tục đuổi theo.

Bị Kim Thai tôn giả cùng với hơn mười thân ngoại hóa thân nhanh nhất công kích một lượt, giờ khắc này hầu như hai phần ba thân ngoại hóa thân thiên cương đã đuổi tới nơi, tổng cộng hơn hai mươi người.

Mà hiện tại sáu người Cổ Thần chỉ cách biên giới cương tráo trận pháp trên dưới bốn nghìn trượng, nguyên bản sáu ngươi phóng về hướng đông, đã vượt qua được trên dưới ba nghìn trượng, cách sát biên giới chỉ còn khoảng cách hai nghìn trượng.

Kết quả bị thân ngoại hóa thân của Kim Thai tôn giả và hơn mười thân ngoại hóa thân thiên cương ngăn cản, ngược lại bị oanh kích ngược lại hơn bốn nghìn trượng, hiện tại cách sát biên giới, là cương tráo phía tây ước chừng bốn nghìn trượng.

Khoảng cách bốn nghìn trượng đối với cường giả cái thế Hợp Đạo sơ kỳ mà nói bất quá là một hai lần hô hấp mà thôi.

Thế nhưng khoảng cách một hai lần hô hấp này căn bản không thể vượt qua, hơn hai mươi thân ngoại hóa thân thiên cương đã từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, vây khốn sáu người tại trung tâm, đồng thời xuất thủ.

Tại thời điểm nguy hiểm cận kề này, ánh mắt Cổ Thần đột nhiên chuyển lên phía trên, hét lớn:

- Bay lên trời!

Năm người Ngô Tinh hiểu ý, nhất thời phóng lên cao.

Đồng thời năm vị cường giả cái thế Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều xuất thủ, chống đối lại công kích từ hơn hai mươi thân ngoại hóa thân thiên cương.

Lực lượng hai bên thực sự hơn kém quá xa, công kích của năm người Ngô Tinh hầu như trong nháy mắt bị phá hủy.

Ầm ầm ầm ầm ầm…

Thân thể năm người lui mạnh, tất cả đều đánh vào vách Thái Hư Tiên Đỉnh, phun ra một ngụm máu tươi, bị lực lượng phản chân thụ thương.

Hơn hai mươi thân ngoại hóa thân thiên cương oanh ra công kích đều đánh vào Thái Hư Tiên Đỉnh.

Có đủ loại tiên bảo vô thượng, có quyền ấn, có quyền cương, có chỉ cương, có thối cương, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ thấu triệt ngưng tụ thành các loại võ khí, công kích dày đặc đều hướng về phía Thái Hư Tiên Đỉnh.

Trong lòng Cổ Thần run rẩy, nhiều công kích như vậy chỉ sợ trốn trong Thái Hư Tiên Đỉnh thì sáu người cũng sẽ bị trực tiếp chấn tới chết, thực lực năm người Ngô Tinh cao cường, có thể có chút hi vọng không chết, nhưng Cổ Thần hắn mới có tu vi Hư Không kỳ, một lần bị nhiều công kích như vậy tuyệt đối kết cục đi đời nhà ma.

Trong lòng Cổ Thần chợt lóe hắc mang, tức thì một chiếc bát vu đen nhánh bay ra ngoài, trong nháy mắt biến lớn, bao phủ toàn bộ Thái Hư Tiên Đỉnh bên trong.

Đây là Nguyên Thần Ô Bát, là tiên bảo phòng ngự vô thượng lấy được từ tay Độ Thiện đại sư.

Nguyên Thần Ô Bát là thủy tổ Phật môn, Nguyên luyện chế tạo thành, nguyên liệu sử dụng để luyện chế không hề kém hơn so với Thái Hư Tiên Đỉnh do Thái luyện chế ra, đồng thời Nguyên Thần Ô Bát còn là một tiên bảo phòng ngự, toàn bộ chú trọng vào phòng ngự, vì vậy luận về hiệu quả phòng ngự so với Thái Hư Tiên Đỉnh còn mạnh hơn một bậc.

Để Nguyên Thần Ô Bát phòng ngự bên ngoài Thái Hư Tiên Đỉnh, trước tiên đỡ sóng công kích mạnh nhất, chờ khi lực công kích của địch nhân xuyên qua Nguyên Thần Ô Bát đã yếu bớt, lúc này lại kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh, tới sáu người Cổ Thần có lẽ trong phạm vi thừa nhận được.

Còn có một kiện tiên bảo vô thượng Như Ý Linh Lung bảo tháp, nhưng Cổ Thần lại không dám lấy ra dùng, lực công kích của địch nhân quá mức mạnh mẽ, vạn nhất khiến tứ nữ trong tháp bị trực tiếp chấn chết, vậy thì hắn hối hận cũng đã muộn rồi.

Nói thì lâu kỳ thực thời gian giống như thiên quân nhất phát, bất quá trong sát na mà thôi.

Nguyên Thần Ô Bát vừa mới bao phủ Thái Hư Tiên Đỉnh, công kích của hơn hai mươi thân ngoại hóa thân thiên cương đã rơi vào thân Nguyên Thần Ô Bát.

Một tiếng nổ vang vọng, Nguyên Thần Ô Bát trong nháy mắt bị chấn tán loạn, hóa thành lớn bằng bàn tay, bị chấn văng ngược về mi tâm Cổ Thần.

Thế ngưng lực công kích của đối phương xuyên qua Nguyên Thân Ô Bát đã suy yếu rất nhiều, tiếp tục oanh kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh tuy rằng đám người Cổ Thần vẫn bị chấn tới phun máu tươi, nhưng coi như chưa mất mạng.

Ngược lại bởi vì bị công kích, Thái Hư Tiên Đỉnh giống như mũi tên rời khỏi dây cung, phóng lên cao, trong sát na đã tới sát biên giới phía trên Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận.

Trong cương tráo đại trận mỗi cách một ít địa phương đều có một chí cường giả Hư Không hậu kỳ đỉnh phong thủ hộ, vận chuyển trận pháp, những địa phương khác đều hồn nhiên thiên thành, giống như một chỉnh thể, duy nhất có vị trí người bày binh bố trận bởi vì là nguyên điểm lực lượng hội tụ và truyền đi, lực lượng của chí cường giả có người mạnh có người yếu hình thành một điểm sơ hở rất nhỏ, coi như là điểm yếu duy nhất của toàn bộ cương tráo đại trận.

Đương nhiên, chỗ yếu này chỉ là cách nói tương đối, lúc trước sáu người Cổ Thần hợp lực công kích chính là một trong những chỗ yếu này, kết quả bị chấn ngược trở về.

Mà lúc này Cổ Thần đã sớm vận chuyển Phá Thiên Chỉ tới trạng thái cao nhất, đồng thời tại thời khắc sinh tử tồn vong, Cổ Thần đối với tìm hiểu Phá Thiên Chỉ lại có bước nầng cao, không chỉ có hai đại kỳ trận thượng cổ thủy, hỏa đã dung nhập vào Phá Thiên Chỉ, ngay cả Mộc Chi Đại Trận cũng đã dung nhập vào trong đó, khiến uy lực của Phá Thiên Chỉ càng tăng cao, hoàn toàn đạt tới cảnh giới đại viên mãn tầng thứ nhất.

Coi như là cường giả cái thế Hợp Đạo kỳ trực tiếp chịu một kích Phá Thiên Chỉ hiện tại cũng phải bị thương nặng.

Ánh mắt Cổ Thần tập trung vào phương hướng trên đầu, nhìn chằm chằm vào một người đóng vai trò địa sát bày trận, ngón tay điểm nhẹ.

Phá Thiên Chỉ!

Một đạo quang mang ánh sáng ngọc xuất hiện tại đầu ngón tay Cổ Thần, trong hư không còn chưa có chỉ cương xẹt qua, một đạo lực lượng to lớn không gì sánh được liền công kích tới trước mặt người bày binh bố trận đóng vai trò địa sát.

Chỉ cương hư huyễn đẹp mắt vô cùng công kích vào quang tráo Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận hầu như không gì phá nổi, giống như mỗi múi khoan điện không gì ngăn cản được liên tục đột phá về phía trước.

Một bên là đại trận không gì phá nổi.

Một bên là thần thông tuyệt thế không gì không phá được, không trận không phá.

Bên nào càng cường đại hơn.

Phá Thiên Chỉ vừa mới phá võ được cương tráo khoảng chừng mười trượng, thời gian như dừng lại, Phá Thiên Chỉ đã dừng lại rồi, Phá Thiên Chỉ trước kia phá tan tất cả, không gì ngăn cản được, hiện tại dĩ nhiên bị cương tráo đại trận ngăn chặn.

Trong lòng Cổ Thần cả kinh, sáu người đang trong tốc độ cực nhanh phóng lên cao, nếu như Phá Thiên Chỉ không thể phá vỡ được cương tráo đại trận, như vậy sáu người thực đúng là khó chạy thoát được tai kiếp.

Phá Thiên Chỉ dừng lại rất ngắn, ngay tại thời điểm Cổ Thần kinh hãi, Phá Thiên Chỉ rốt cuộc cũng bạo phát tiến về phía trước, Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận chung quy không thể ngăn cản được mũi nhọn của Phá Thiên Chỉ không gì không phá, không gì không hủy, trong sát na bị ***c thủng một lỗ.

Chí cường giả tu vi Hư Không hậu kỳ đỉnh bày binh bố trận trong nháy mắt bị Phá Thiên Chỉ diệt sát thành hư vô, cương tráo đại trận xuất hiện một lỗ thủng lớn, khuếch tán bốn phía, tới trăm trượng mới dừng lại.

Cương tráo Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận phía trước rốt cuộc cũng bị phá ra một lỗ hổng, trong lòng sáu người Cổ Thần vô cùng vui vẻ, rốt cuộc thấy được đường sống.

Thế nhưng trong ba mươi thân ngoại hóa thân thiên cương có hơn mười vị thực lực đặc biệt cường đại, lúc này đã đuổi theo rất gần, phát động công kích mãnh liệt đối với sáu người Cổ Thần.

Trước không nói có thể ngăn cản được hơn mười vị cường giả cái thế thực lực cực mạnh này, nhưng có thể khẳng định một điều chính là, nếu như bị ngăn cản trong chớp mắt, cho dù cương tráo đại trận phía trước có chỗ hổng, sáu người Cổ Thần cũng không ra được, rất nhanh sẽ rơi vào sự bao vây của ba mươi sáu thân ngoại hóa thân thiên cương.

Cơ hội chỉ có một lần duy nhất này, Phá Thiên Chỉ của Cổ Thần trong một ngày một đêm chỉ có thể sử dụng được một lần, cơ hội tốt này nếu bỏ lỡ sẽ không còn, nếu sai lầm sẽ vĩnh viễn không thể thoát được Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận.

- Hóa long thăng thiên, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra!

Ngô Tinh đột nhiên hét lớn.

Nếu như không thể tiếp tục bị động công kích, vậy chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất, trước khi công kích của địch nhân ập tới lao ra khỏi đại trận.

Tu sĩ long tộc khi hóa long, tốc độ sẽ nhanh hơn.

Theo tiếng nói của Ngô Tinh, thân thể Ngô Tinh đột nhiên biến đổi, hóa thành một đầu ngân long to lớn không gì sánh được, giống như một đạo ngân quang thiểm điện, tốc độ một lần nữa đề cao gấp đôi, hướng về phía chỗ lỗ thủng đại trận bị phá vỡ chừng trăm trượng phóng đi cực nhanh.

Bốn người Long Anh, Long dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân cũng biến hóa trong nháy mắt.

Bạn đang đọc Chân Tiên của EK
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 24

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự