Danh sách chương Chân Tiên

Chương mới lên trước
Truyện có 889 chương.
Sống lại thời điểm thiếu niên.
1
Tông sư đan dược.
2
Đề thăng tu vi.
3
Hành hung Cổ Dương.
4
Vị hôn thê.
5
Thiên tài, bất quá chỉ như vậy.
6
Từ hôn.
7
Đề thăng lần thứ hai.
8
Luyện đan bán đấu giá.
9
Bán đấu giá linh dịch.
10
Kiếm một bút lớn.
11
Thiên Cương Thối Thể.
12
Linh Kình Thuấn Tức Quyết.
13
Huyết quan hồ.
14
Âm Dương Mê Thiên đại trận.
15
Phá mê trận, cắt huyết quan.
16
Càn Khôn Trạc.
17
Tu Di Kim Cương đại trận.
18
Tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt.
19
Thái cổ dị trùng.
20
Tật Vũ Phi Phong.
21
Hậu Thiên tầng thứ sáu (thượng).
22
Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm.
23
Bán đấu giá.
24
Truy tung .
25
Ai là con mồi?
26
Luyện đan, truyền công (thượng).
27
Phệ linh thú.
28
Cổ Hà.
29
Đồng loại ăn thịt nhau.
30
Trảm cự thú, được linh tinh.
31
Khoáng mạch linh thạch.
32
Cổ Hà chết.
33
Đột phá Tiên Thiên.
34
Rời động, khiếp sợ.
35
Đến tận cửa.
36
Ly biệt.
37
Những tên ngu xuân đều chết như vậy.
38
Tính toán.
39
Yêu thú Tiên Thiên tầng chín.
40
Cường thế trở về.
41
Liễu gia, Vân gia.
42
Một quyền đánh bại.
43
Pháp khí trung phẩm? Ta cũng có.
44
Ngươi, không phải đối thủ của ta.
45
Thu được huyết hống.
46
Không biết sống chết.
47
Tốc độ của ngươi quá chậm.
48
Ai lừa ai?
49
Chích hổ.
50
Cực băng châu.
51
Nội đan Chích hổ.
52
Bởi vì ngươi họ Vạn.
53
Tái nhập Hạo Thiên.
54
Tẩy trần đan
55
Kinh hỉ.
56
Chúc thọ. (1+2)
57
Hội võ ba nhà. (1+2)
58
Hội võ chi chiến.
59
Toàn trường khiếp sợ. (1+2)
60
Tiên Ảnh Trọng Trọng.
61
Lời mời của Đế Đình. (1+2)
62
Kích lưu ám dũng. (1+2)
63
Đông Hoang khổ tu.
64
Hắc tuyến giao.
65
Nguy cơ trí mạng.
66
Diệt cả nhà ngươi!
67
Giết người, rút gân
68
Luyện bảo.
69
Tiên Thiên cảnh tầng thứ năm.
70
Thiên Ma Chân Thể, thôn phệ lẫn nhau.
71
Suy đoán.
72
Bỉ đấu bắt đầu.
73
Cổ Thương Khung bạo phát. (1+2)
74
Kinh Tiên Nhất Chỉ.
75
Người thắng vui sướng, người bại đau thương. (1+2)
76
Tộc trưởng mới.
77
Vạn Thiên Thụy. (1+2)
78
Muốn biến thiên rồi.
79
Khúc nhạc dạo. (1+2)
80
Giết không tha.
81
Nhị trưởng lão chết. (1+2)
82
Đại khai sát giới.
83
Thi thể rơi rụng. (1+2)
84
Miểu sát tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng thứ tám. (1+2)
85
Vạn Thiên Thụy chết. (1+2)
86
Cổ Thương Nhạc chết.
87
Giết! (1+2)
88
Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy. (1+2)
89
Đế Đình phát lệnh truy nã.
90
Tàng Truy Dương (1+2)
91
Vượt Thành
92
Truy đuổi.
93
Cổ Thần về nhà (thượng_ha).
94
Mật lâm, u động (1+2)
95
“Thi thể băng ngàn năm”.
96
Ma tu Tà Băng tông (1+2)
97
Liên thủ.
98
Ngũ Linh Phụ Thể thuật.
99
Dị bảo đáng sợ (1+2).
100