Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 490 Diệt sát Tàng Thiên Cơ (4).

Bạn đang đọc Chân Tiên của EK

Phiên bản Dịch · 1596 chữ · khoảng 5 phút đọc

Cổ Thần ngẩn ra, rồi cả kinh nói:

- Cái gì? Chậm thì một năm, nhanh thì hai tháng? Sư tỷ, thọ nguyên của nàng sao lại hao tổn nhiều như vậy?

Hư Tử Uyên gật đầu nói:

- Mười một ẩn mạch cùng mệnh tuyền tương liên hình thành một chỉnh thể, một cái bị thương là mười một cái cùng bị thương, mệnh tuyền cũng bị tổn thương. Ta có thể cảm giác được, thọ nguyên hiện tại chỉ còn được hai tháng!

Thấy Cổ Thần lo lắng, Hư Tử Uyên mỉm cười nói:

- Quay về lúc trước thì ta cũng chỉ tiếp qua thêm ba bốn năm nữa thì Cửu Âm Huyền Thể và Huyền Âm tuyệt mạch cũng sẽ bộc phát, có bao nhiêu thọ nguyên cũng không thể dùng được nữa, một cái là hai tháng, một cái là ba bốn năm cũng không sai biệt gì mấy!

Cổ Thần nhíu mày nói:

- Trong Như Ý Lung Linh bảo tháp tầng thứ tư, thời gian có thể giảm tốc xuống mười lần, ở trong này một năm bên ngoài là mười năm, nguyên bản ta còn ba bốn mươi năm thời gian để tìm kiếm biện pháp chuyển hoá Huyền Âm tuyệt mạch cho nàng, mà hiện tại ta tối đa cũng chỉ còn có mười năm!

Hư Tử Uyên nói:

- Không cần lo lắng, giải trừ Huyền Âm tuyệt mạch cũng không phải là vấn đề thời gian dài ngắn, then chốt là tìm được phương pháp. Có Chiến Thần Tinh Kinh chúng ta đã biết được vị trí của mười một điều ẩn mạch, đã là thu hoạch lớn nhất rồi.

- Huyền Âm tuyệt mạch, Huyền Âm hàn khí là hàn khí bá đạo nhất, không có hàn khí nào khác có thể bao trùm được nó. Nếu có thân thể Thuần Âm thì tốt rồi, trực tiếp dung Thần Âm chân khí đem Huyền Âm tuyệt mạch chuyển hoá thành Thuần Âm chân khí! Như vậy, Huyền Âm tuyệt mạch không phải là tự phá được hay sao? Chỉ là Thuần Âm chân khí trừ bị Âm Tôn Lăng Phong bị phong ấn kia ra thì trong thiên hạ này còn có ai có được chứ?

- Thuần Âm thân thể?

Tinh thần Cổ Thần đột nhiên run lên:

- Hỗn Độn Âm Dương quyết không phải là có phương pháp tu luyện Thuần Âm, Thuần Dương thân thể sao? Chỉ là Hỗn Độn ÂM Dương quyết bên trong không có ghi chép về mười một điều ẩn mạch, cho nên mới không thể tu luyện ra được Thuần Âm và Thuần Dương thân thể!

Tu luyện Thuần Âm thân thể cần phải đem tất cả mọi chỗ có tính dương trong cơ thể toàn bộ thanh trừ. Thiên địa vạn vật đều phân âm dương, mười một ẩn mạch cũng không ngoại lệ. Hỗn Độn Âm Dương quyết không thể tu luyện thành Thuần Âm thân thể là bởi vì không có phương pháp tu luyện mười một điều ẩn mạch kia mà thôi.

- Sư tỷ, nàng vốn là Cửu Âm Huyền thể, vốn là gần với thân thể Thuần Âm nhất, rất có hi vọng tu luyện thành Thuần Âm thân thể!

Hư Tử Uyên gật đầu nói:

- Thiên địa vạn vật đều phân âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm. Nam tu sĩ trong cơ thể dương tính cũng có âm tính, trong cơ thể tu nữ âm tính tất cũng có dương tính. Mà muốn tu luyện thành Thuần Âm thân thể thì phải đem toàn bộ tính dương trong cơ thể bài trừ toàn bộ, từ cả huyết nhục, xương cốt, kinh mạch .... tất cả đều biến thành âm tính! Không chỉ là trừ đi dương khí mà còn phải trừ đi cả dươn tính trong âm khí nữa!

- Đồng dạng, Thuần Dương thân thể cũng vậy, toàn thân kinh mạch, cốt nhục, gân huyết đều phải biến thành thuần dương, phải trừ đi tất cả thuộc tính âm trong đó, ngay cả âm trong dương cũng phải trừ bỏ. Mà thiên hạ vạn vật trời sinh đều có âm dương cùng tồn tại, cho nên một phần âm hoặc dương đó không thể bị xoá bỏ mà phải được chuyển hoá!

Thân thể tu sĩ đều là âm dương tương đối, nếu một người tu luyện Thuần Âm hoặc Thuần Dương thân thể mà âm âm dương dương trong cơ thể chưa được chuyển hoá hoàn toàn cũng không thể nào luyện thành được chữ Thuần cả. Cũng có thể khi âm hoặc dương chưa dược chuyển hoá hoàn toàn thì thân thể đã bị âm thịnh dương suy hoặc dương tịnh âm suy mà chết rồi!

- Hỗn Độn ÂM Dương quyết để nam nữ đồng tu, hai thân thể hoà hợp cùng một chỗ, nam chủ dương, nữ chủ âm, hai người âm dương điều hoà sẽ không còn xuất hiện tình hướng âm suy hay dương suy nữa!

- Hỗn Độn ÂM Dương quyết quả nhiên là bí điển thần kỳ có một không ai có thể so được với Chiến Thần Tinh Kinh!

- Mười một cái mệnh mạch dung nhập vào trong Hỗn Độn Âm Dương quyết có thể có hi vọng luyện thành Thuần Âm và Thuần Dương thân thể. Sư đệ, chi bằng ta và ngươi song tu tu luyện Hỗn Độn Âm Dương quyết này!

Hư Tử Uyên và Cổ Thần đã kết làm phu thê, lại thêm nhiều lần nàng ở trong hồ tắm rửa đã bị Cổ Thần nhìn thấy, hai người từ lâu đã như cá nước tương dung, cho nên lúc nói ra nhũng lời này Hư Tử Uyên cũng không còn đỏ mặt tía tai như trước mà chỉ là thần tình hơi chút ngượng ngùng mà thôi.

Cổ Thần nói:

- Sư tỷ, thời gian của nàng không còn nhiều nữa, cho nên cũng không có thời gian đem Hỗn Độn ÂM Dương quyết tu luyện đến thuần âm cảnh giới được, bất quá bản thân nàng đã là Cửu Âm Huyền Thể so với Thuần Âm thân thể chỉ kém một chút nên cũng không bắt buộc phải tu luyện!

- Nàng ở trong khu vực giảm tốc của tầng thứ tư an ổn nghỉ ngơi đi, đợi ta tu luyện thành Chí Dương thân thể sẽ cùng nàng song tu Hỗn Độn Âm Dương quyết, cùng nhau luyện thành Thuần ÂM và Thuần Dương thân thể.

Muốn tu luyện thành một Thuần thể chất thì toàn thân gân cốt, huyết nhục ... đều phải trở về thuần một thuộc tính. Cổ Thần tuy rằng trong kinh mạch có Thuần Dương chân khí nhưng huyết nhục, gân cốt ... cũng không phải Thuần Dương thuộc tính cho nên không thể coi cơ là cơ thể Thuần Dương, thậm chí là Chí Dương cũng chưa được!

Trong kinh mạch có Thuần Dương chân khí vận hành, cho nên muốn tu luyện thành thân thể chí dương, thuần dương kinh mạch cũng không phải khó, nhưng muốn đem toàn thân cốt nhục luyện thành Thuần Dương triệt để lại không dễ dàng chút nào.

Muốn đem toàn bộ thân thể biến thành Thuần Dương thì cần phải đem toàn bộ âm tính, âm khí trong cơ thể luyện hoá hết, ngay cả âm trong dương cũng không thể tồn tại, điều nàyquả thực là khó hơn lên trời. Từ xưa tới nay chưa hề nghe có ai có thể luyện thành Thuần Dương thân thể cả.

Hư Tử Uyên trở về tầng thứ tư khu vực thời gian giảm tốc của Như Ý Lung Linh bảo tháp, Cổ Thần thì đi đến chỗ trấn áp Tàng Thiên Cơ trong tầng thứ ba.

Tu luyện Chí Dương thân thể cũng không phải là việc đơn giản. Lịch đai thiên tài của Âm Dương Ma tông đều phải tìm một nơi chí dương tu luyện cả trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể thành công, nếu tìm không được nới chí dương chi địa thì thậm chí tốn cả ngàn năm hơn cũng chưa chắc thành công.

Chiến Thần sơn là một cái chí dương chi địa rất lớn, Cổ Thần trong có thể có sẵn Thuần Dương chân khí cho nên muốn tu luyện thành Chí Dương thân thể thì dễ dàng hơn so với tu sĩ khác rất nhiều, nhưng cho dù vậy thì không tiêu tốn vài chục năm cũng khó mà thành được.

Chiến Thần sơn chỉ còn một năm nữa sẽ phong ấn lại, Cổ Thần không biết hắn có Chiến Thần lệnh trong tay có thể ra vào Chiến Thần sơn khi đã bị phong ấn hay không, nhưng hắn cũng không thể cứ tiếp tục tu luyện ở trong Chiến Thần sơn được, Hư Tử Uyên chỉ còn lại khoảng một năm thọ nguyên cho nên Cổ Thần chỉ còn tối đa là khoảng mười năm để tìm dương mạch lớn hơn nữa.

Chiến Thần sơn đã là chí dương chi địa cực lớn rồi, so với nó còn lớn hơn nữa thì chỉ còn những cái dương mạch ẩn nấp dưới lòng đất sâu, thỉnh thoảng lưu động trồi lên mặt đất một chút.

Lưu động dương mạch có to có nhỏ khác nhau, to thì gần với thuần dương, thậm còn liên tiếp với cả địa tâm, những dương mạch này so với Chiến Thần sơn còn lớn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc Chân Tiên của EK
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 76

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự