Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vong Ngữ

Đinh Lăng Thao
Tên tiếng Trung 忘语
Năm sinh 1976
Địa điểm Từ Châu, Giang Tô
Quốc gia CN
Giới Thiệu Tác Giả
Vong Ngữ, tốt nghiệp đại học ngành Chế tạo máy, sau đó tự học thành luật sư chuyên nghiệp. Từng công tác tại Từ Châu cho một số công ty, hiện đã từ chức, chuyên trách tiểu thuyết internet sáng tác, hiện là nhà văn mạng** danh hiệu bạch kim**. * 2008, bắt đầu sáng tác tiểu thuyết **Phàm Nhân Tu Tiên**, quyển sách này bất ngờ được hoan nghênh và trở thành một trong những quyển tiểu thuyết tiên hiệp kinh điển khai sáng nên dòng truyện "Phàm Nhân Tu Tiên". * 2009 Phàm Nhân Tu Tiên được xuất bản thành sách. * 2011 Phàm Nhân Tu Tiên được cải biến thành một trò chơi online MMORPG. * 2012 Phàm Nhân Tu Tiên cải biến thành một trò chơi webgame RPG. * 2013 Phàm Nhân Tu Tiên cải biên thành truyện tranh. * 2013 tháng 11, bộ tiểu thuyết thứ hai **Ma Thiên Ký** ra đời. * 2014, Vong Ngữ nhận được 700 vạn NDT nhuận bút và trở thành nhà văn hào phú thứ 18. Đồng thời Ma Thiên Ký cũng được xuất bản thành sách trong năm này. * 2015 Ma Thiên Ký được xuất bản thành truyện tranh và được làm phim. * 2015 tháng 12, Vong Ngữ cho ra đời sách mới **Huyền Giới Chi Môn**. * 2017, được bình chọn là một trong 12 đại thần của văn học mạng TQ.

Biên Tập

Danh Sách Truyện Của Tác Giả